Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Драма - Хористи - Доксато - Агиoc Атанасиос - Киргия - Кефалари –​Манастир Икосифонисa

Оставяйки драма по национален път от Кавала, след 5кмпристигате в известното от римско време селище Хористи(Разделено). На главната улица на селището с 2500 жители,на мястото на потока, който някога е разделял селището (оттам името разделено), посетете църквата Въведение Бо-городичата (1906г.), с 6 икони на известния художник Кон-стантинос Партенис в храма, читалнята от същата епоха инеокласическите сгради от 1920г. Не пропускайте карнавалана Сирни Заговезни със своите колесниците и маскираниучастници.Върнете се към мaгистралата за да посетите мъченическа-та църква в Доксато на 10 км от Драма, която някога е билаградче в римско време. Малко градче с около 3500 местнижители, процъфтявало по времето на тютюна. Вижте възста-новеното училище от 1908-1910г., базиликата на Св.Атанасиос(1867г.), с икони от 19ти век, именията Вояджи и Зигили. На 2май в Доксато се организират състезания с участието на по-родисти коне. Хиляди посетители се роят на събитието, кактои на големия вечерен празник с традиционна музика и танци.Минавате през c. Агиoc Атанасиос, с 3500 жители от понтий-ски и тракийски произход. На север, на разстояние 5км сенамират Киргия, седалището на община Доксатo. Някога-шен тютюнопроизводител, градът е населен днес с бежанциот Мала Азия, които се стремят да запазят своите традицииживи. Освен уникалното си изкуство в „опелото”, жителитена Киргия, през последната неделя вечер на Карнавала ор-ганизират тържества в отделни кафенета на площада с тра-диционни инструменти и песни със сатирично съдържание.В Кефалари, на 2км на изток от c. Агиoc Атанасиоc, можетеда се насладите на спокоен пейзаж с дървета в близост дотечащите води на изворите Войрани, в района, където е от-крита древна винарска преса за производство на вино. Купе-те си вино и ракия от местните производители и традиционнахалва в Киргия. Таверните и механите в Доксато и Пигадияпредлагат множество деликатеси. Опитайте местната пъс-търва в Кефалари. След това продължете в посока на храмана Икосифонис в окръг Кавала.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person