Изберете регион

 

[Декларация за поверителност]

Поверителна политикаM


Правата върху Интелектуалната и Индустриална Собственост-Отговорността на Мястото и Региона на Източна Македония и Тракия

Съдържанието на този портал е събран и оценен от всички съдружници на проекта ( Регион Източна Македония и Тракия, Областна Администрация Смолян, Областна Администрация Кърджали , Областна Администрация Хасково ) за мястото , за което всеки партньор представлява . Всеки от партньорите представлява едно от местата за изпълнението на Дейността 3.2 "Събиране на съдържанието " за одобрените приложения на Съвместните Туристически Инициативи насочени към културното наследство , което се осъществява по програма на Европейско - Териториалното Сътрудничество " Гърция - България 2007-2013 ".
Съдържанието включва снимки , диаграми , текстове, на кратко всички необходими данни на портала са задължение на дадения съдружник. Съдържанието, обновяването и качването на информация на всеки регион принадлежи на дадения партньор , който също така има и авторски права върху съдържанието . Това означава , че съдържанието на портала по всеки един въпрос свързан с Региона на Смолян принадлежи на Партньорите на Областна Администрация Смолян . Съдържанието на портала по всеки един въпрос свързан с Региона на Хасково принадлежи на Партньорите на Областна Администрация Хасково . Съдържанието на портала по всеки един въпрос свързан с Региона на Кърджали принадлежи на Партньорите на Областна Администрация Кърджали . Съдържанието на портала по всеки един въпрос свързан с Региона на Източна Македония и Тракия принадлежи на Партньорите на Областна Администрация Източна Македония и Тракия.

Предвид естеството и мащаба на Интернет , при никакви обстоятелства , включвайки и небрежност , Регионът Източна Македония и Тракия не е отговорен за никакъв вид загуби , причинени от вируси , потребители на страници , услуги , избори и съдържание на портала , всеки сам поема отговорността за поетата инициатива . Порталът и Регионът Източна Македония и Тракия не гарантира , че страниците , услугите и изборът на съдържанието ще са осигурени постоянно или без никакви грешки , или че грешките ще бъдат отстранени , защото всяко съдържание принадлежи на Региона , в който се намира . Още повече порталът на Региона Източна Македония и Тракия не гарантира , че услугите , които са достъпни за потребителите не съдържат "вируси" или други вреди . Регионът Източна Македония и Тракия гарантира коректността , завършеността , дори наличността на съдържанието на страниците , на услугите , на изборите или на техните резултати , само за своя Регион и не за друг Регион .

Връзки към други сайтове

Порталът на Региона Източна Македония и Тракия не контролира наличността , съдържанието , политиката за защита на личните данни, качеството и завършеността на услугите на други уеб сайтове и страници , към които се насочват потребителите чрез хипервръзки . Следователно , за всеки изникващ проблем по време на посещението / използването , потребителите трябва да се свържат със съответния уеб сайт или страница, която има пълна отговорност за доставката нс услугата си . Порталът на Региона Източна Македония и Тракия при никакви обстоятелства не може да бъде свързван и да се счита , че е съгласен или че приема съдържанието или услугите на уеб сайтове и страници , към които се обръщат потребителите .

Приложимо право и други условия

Посочените по- горе условия за ползването на Портала , както и всяка тяхна промяна е завършена от Гръцкия закон , от закона на Европейския Съюз и сеответните международни договори ( индикативен пример и не ограничаващ закона е 2472/1997 за защита на индивидуалните и лични данни , допълнен с решението на Председателя на Комисията за защита на личните данни , Президентските укази 207/1998 и 79/2000 и член 8 на закона 2819/2000 , както и 2774/1999 и Европейският Закон - директиви 95/46 и 97/66 на Европейската Комисия ) . Всеки вид разпоредба срещу по - горе посочените правила е против закона и по никакъв начин не променя условията за исползване на Портала . Никакви изменения на условията няма да бъдат взети под внимание и няма да бъдат част от това споразумение, освен ако не са официално формулирани и включени в тях.

×