Traveler's Guide

Haskovo Region

slide 1
slide 2
slide 3
slide 4
slide 5
slide 6
slide 7

Област Хасково и една от най-богатите на исторически и архитектурни обекти. Декларираните и обявени недвижими културни ценности наброяват 597, от които 39 са с национално значение. Областта е изключително богата на недвижими културни ценности от праисторията и особено от раннотракийската епоха (11-6 в. пр. Хр.).

Съвременният ландшафт е много по-различен от този, отпреди пет-шест века. До към ХVІ в. районът е покрит с гъсти вековни гори, а реките - значително по-пълноводни. Въпреки че претърпява известни промени, климатът винаги е бил благоприятен за развитие на земеделие и скотовъдство. Прекрасните условия за живот по тези земи от най-дълбока древност компенсират рисковете да се живее на кръстопът, през който периодично преминават множество завоеватели, сеещи смърт и разрушения.

Благоприятният климат, красивата и чиста природа, и уникалната флора и фауна са ключов фактор за възможностите за развитие на туризма в област Хасково. Регионът разполага и е на водещо място в страната по размер на земеделските площи, заети с трайни насаждения и най-вече винени лозя. Българските производители на вина предлагат своята продукция все по-успешно на международния пазар. Голяма част от тях откриха дегустационни зали и предлагат на своите гости възможността да се насладят на превъзходните качества, вкус и аромат на българските червени и бели вина.

Друга предпоставка е богатото културно наследство на региона: архитектурно - строителни паметници от античността и средновековни архитектурни обекти, паметници на Ренесанса (крепости, манастири, църкви и старинни къщи), исторически обекти и музеи. Населението на региона има специфичен начин на живот, традиции, обичаи и занаяти.

Храм Свети Харалампий – кв. Болярово, Хасково

Храм Свети Харалампий – кв. Болярово, Хасково Храмът "Св. Харалампий" е вдигнат през 1922 г., а осветен през 1926 г. по инициатива на тогавашния финансов министър Петър Янев, който е родом от Болярово.

Прочетете повече

ЗМ ”Бакърлията"

ЗМ ”Бакърлията Нейната територия възлиза на 279ха.Обхваща река Бакър дере и склонове на Сакар.тук могат да се видят редки видове като белоопашат мишелов, черен щъркел, бухал. Наличието на световно застрашени видове като ...

Прочетете повече

Манастир "Св. Никола" - Тюрбе на Осман Баба

Манастир В тукашното тюрбе е разположен гробът на алевийския светец Отман баба (?-1478). Днес мястото е едно от най-посещаваните места от хетеродоксалните мюсюлмани.

Прочетете повече

Антична вила „Армира”

Антична вила „Армира” Открита е при изкопни работи за язовир през 1964 г. Издигната в долината на р. Армира (десен приток на р. Арда) през втората половина на І в., тя е един ...

Прочетете повече

Параклис „Свето Възнесение Господне” – парк Ямача, Хасково

Параклис „Свето Възнесение Господне” – парк Ямача, Хасково Параклисът „Възнесение Господне” е издигнат на хълма Ямача преди повече от седемдесет години в чест на едноименния православен празник.

Прочетете повече

Крепост Бялград

Крепост Бялград Крепостта Бялград се намира на 2 км югоизточно от село Гугутка. Обектът е датиран към XII век и е една от най-добре запазените крепости вБългария. Kрепостните стени са достигали до ...

Прочетете повече

Менхир "Чучул камък" (побит камък)

Менхир Менхирът (от бретонски, men - камък, hir - дълъг, висок) "Чучул камък" се намира в Западната част на Сакар, в землищата на село Овчарово (община Харманли). От 2008 година менхирът ...

Прочетете повече

Културно-спортен комплекс „Спартак”, Хасково

Културно-спортен комплекс „Спартак”, Хасково Капацитет от 3500 амфитеатрално разположени зрителски места и покрито сценично пространство от над 300 кв.м.През 2006 г. пред сцената на комплекса бе изградена ледена пързалка с площ от 600 кв. ...

Прочетете повече

Църква Свети Димитър, Хасково

Църква Свети Димитър, Хасково През 1896 година се полагат основите на църквата. Строежът продължава две години и през есента на 1898 храмът е осветен. Всички прозорци и врати в църквата завършват с арки. Иконостасът ...

Прочетете повече

Велопътека Хижата в Горни Юруци – Стражец – Гугутка – Горни Юруци

Велопътека Хижата в Горни Юруци – Стражец – Гугутка – Горни Юруци Дължина на велопътеката е 28,6 км и преминаването и отнема 3ч.По пътя ще наблюдавате красиви горски пейзажи. Природа и история се смесват.Има много места за наблюдение на птици.Велопътеката предоставя ...

Прочетете повече

Тракийска гробница, Долно Луково

Тракийска гробница, Долно Луково Край село Долно Луково са открити няколко долмена (светилища) и една богато украсена гробница датираща от времето на Траките. Гробницата е изградена на нивото на древния терен и покрита с ...

Прочетете повече

”Дефилето"

”Дефилето Защитена територия от 1973 година с цел опазване на термофилни и субсредиземноморски дъбови гори, крайречни формации от върби и на животински видове Разпростира се върху 1273,22 хектара

Прочетете повече