Traveler's Guide

Haskovo Region

slide 1
slide 2
slide 3
slide 4
slide 5
slide 6
slide 7

Област Хасково и една от най-богатите на исторически и архитектурни обекти. Декларираните и обявени недвижими културни ценности наброяват 597, от които 39 са с национално значение. Областта е изключително богата на недвижими културни ценности от праисторията и особено от раннотракийската епоха (11-6 в. пр. Хр.).

Съвременният ландшафт е много по-различен от този, отпреди пет-шест века. До към ХVІ в. районът е покрит с гъсти вековни гори, а реките - значително по-пълноводни. Въпреки че претърпява известни промени, климатът винаги е бил благоприятен за развитие на земеделие и скотовъдство. Прекрасните условия за живот по тези земи от най-дълбока древност компенсират рисковете да се живее на кръстопът, през който периодично преминават множество завоеватели, сеещи смърт и разрушения.

Благоприятният климат, красивата и чиста природа, и уникалната флора и фауна са ключов фактор за възможностите за развитие на туризма в област Хасково. Регионът разполага и е на водещо място в страната по размер на земеделските площи, заети с трайни насаждения и най-вече винени лозя. Българските производители на вина предлагат своята продукция все по-успешно на международния пазар. Голяма част от тях откриха дегустационни зали и предлагат на своите гости възможността да се насладят на превъзходните качества, вкус и аромат на българските червени и бели вина.

Друга предпоставка е богатото културно наследство на региона: архитектурно - строителни паметници от античността и средновековни архитектурни обекти, паметници на Ренесанса (крепости, манастири, църкви и старинни къщи), исторически обекти и музеи. Населението на региона има специфичен начин на живот, традиции, обичаи и занаяти.

Паскалева къща

Паскалева къща Традиционна градска бубарска къща от края на XIX в., обявена за архитектурен паметник на културата. Тя е реставрирана и в нея се помещава местна етнографска сбирка, представяща традиционния бит и ...

Прочетете повече

Къщата на чорбаджи Димитрак, Хасково

Къщата на чорбаджи Димитрак, Хасково Строена през първите десетилетия на 19 в. Изкусно резбовани тавани, най-красивите и добре запазени стари интериори в Хасково.

Прочетете повече

Исторически музей Ивайловград

Исторически музей Ивайловград Общински исторически музей - Ивайловград е открит официално на 30.06.2009 година. Три експозиции са подредени в новооткритата сграда на Историческия музей - “Археология”, “История на града и района преди Освобождението” ...

Прочетете повече

Мотописта, Хасково

Мотописта, Хасково Открита 2011 г. Дължина : 1710 м; широчина: 12-15 метра. Може да домакинства и на кръгове от европейския шампионат.

Прочетете повече

Тракийски култово-погребален комплекс и селище. Средновековна крепост “Окопа”. Шарапана

Тракийски култово-погребален комплекс и селище. Средновековна крепост “Окопа”. Шарапана Местоположение: гр. Маджарово – 2 ч. пеша западно от центъра на града до местността Харман кая (2 тракийски гробници), в т.ч. 1 км асфалтов път, 0,5 км черен път и ...

Прочетете повече

Тракийски култов комплекс

Тракийски култов комплекс Комплексът се намира върху скалист връх‚ известен под името Асара. По билото му е оставила следи мощна крепостна стена, а по скалите са издълбани над 50 (култови) ниши. При подхода ...

Прочетете повече

Фестивал „Кулинарното наследство на Тракия”

Фестивал „Кулинарното наследство на Тракия” На 01-02 септември т. г. в Ивайловград се проведе първото издание на Фестивал на традиционните храни, поминък и занаяти „Кулинарното наследство на Тракия”. Организатор на инициативата е Народно читалище „Пробуда ...

Прочетете повече

Международен детски етнофестивал 

Международен детски етнофестивал  Традиционно във фестивала участват изпълнители от Молдова, Турция, Македония, Сърбия, Румъния, Босна и Херциговина, Гърция. Целите на фестивала са: (1) Съхраняване автентичната култура на етносите от региона и нейното отражение ...

Прочетете повече

Морена, посветена на загиналите в дните на Освобождението хасковлии

Морена, посветена на загиналите в дните на Освобождението хасковлии В памет на падналите в дните на Освобождението хасковлии.

Прочетете повече

Местност ”Аида”

Местност ”Аида” Разпростира се върху площ от 3,5ха. Представлява естествена, вековна, семенна букова гора. Преди да бъде обявено за защитена местност “Айда“ е било историческо място, тъй като там е бил организиран ...

Прочетете повече

”Дефилето"

”Дефилето Защитена територия от 1973 година с цел опазване на термофилни и субсредиземноморски дъбови гори, крайречни формации от върби и на животински видове Разпростира се върху 1273,22 хектара

Прочетете повече

Село Мандрица

Село Мандрица Основавано през 1636. Основната маса албански жители се заселват в Мандрица в края на 18 век от района на Корча и в началото на 19 от областта Сули вЕпир. Мандренци ...

Прочетете повече