Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Маршрут Драма: Драма - Просотсани - Кали Вриси - Река Св.тис - Пещера Мара - Кокиногия

Ако сте в Драма по време на честването на Богоявление, виеще имате възможност да се насладите на Бамбугера в КалиВриси и да се забавлявате с техните гостоприемни жители,хапвайки, пийвайки и танцувайки. Един ритуал, който имасвоите корени в дионисовия култ.От национален път Драма – Като Неврокопи, завийте наля-во по второстепенен път към Калитея – Кали Вриси. Първаспирка: Просотсани (на 15км от Драма), стария център за про-изводство на тютюн, с училища от началото на 20ти век, кла-сически къщи и последните тютюневи магазини. След 8кмпристигате в Кали Вриси, построена на склона на планинаМеникио. Там ви очаква един квартал с традиционни селскикъщи (от края на 19ти век) и кирпичени улици, както и трой-ната базилика на Св. Никола (1877г.) с иконите в храма.От Кали Вриси можете дапосетите на 2,5км, све-тилището на Дионис вместността “микри тум-ба”. Достъпно след уго-ворка с Археологическиямузей на Драма. Телефон:+30 25210 31365. Отворенпо време на тържестватапо Богоявление и съби-тията в чест на пълнолу-нието през месец август.От Кали Вриси през Харитомени и Грамени, след 14км прис-тигате в селището Агитис и от там, след 500м в местносттана Пещерата.Пещерата МаараПещерата се е използвала за преминаване или подслон нахора и животни в различни сезони. Близо до настоящиявход, археолози са открили важни палеолитни и палеон-тологични находки, които са изложени в Археологическиямузей в Драма. Пещерата е единствената използвана речнапещера в Гърция и е достъпна за обход от 2-5км. Можете дапосетите първите 500м от нея. Почитателите на приключен-ския туризъм могат да продължат, след уговорка с помощтана водач. Телефон: (+30) 25220 60460: 10:30 ч. - 17:00 ч.Връщайки се в Драма, минвайки през Кокиногия, където еЖенската Продуктивна Кооперация кокиногия, със специ-фичните си продукти на базата на традиционни рецепти отИзтока.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person