Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Маршрут Самотраки: Камариотиса – Палеаполи – Стасиди (пейката) на Апостол Павел - Ано Кариотес - Терма

От Камариотиса насочете се на Северо-изток към Палеопо-лис, който е на разстояние 6 км.ПалеополиСветилището на Велики-те Богове – КавирийскиМистерии Палеополи еедин от най-красивитеархеологически обекти,разположен в рамкитена убежище от 19 акрадива природа нареченоКацамба, идеално мястоза наблюдение на птици.В него се намират руините на древния град и сградите наСветилището на Великите богове. Там са се покланяли наВеликата Майка, богът на плодородието Кадмилос, Кавирии богът на подземния свят заедно със съпругата си. Тезипро-гръцки б ожества з аселниците с а а даптирали к ъмтехния собствен пантеон и са им придали такова обаяние, чеСамотраки се е нарекла «Дилос на северното Егейско море.»Там се празнуват известните Кавирийски мистерии. Посве-щението е ставало нощем, на светлината на факли и големилампи и основната разлика с Елевсинските е, че посвещение-то в Кавирийските е било независимо от социалната класа,възраст и етнически произход. Чрез контакт с божественото,посвещаващия се си е осигурявал защита от опасностите наморето и морално съвършенство, като Самотраки е натрупалкапитал от този доходен поклоннически туризъм.В Светилището крал Филип II от Македония се е срещнал сОлимпиадата, майката на Александър. Бащата на истори-ята Херодот я посещава за да се посвети на Кавирийскитемистерии.Там, през 3ти преди Христа е роден основателят на наукатаза филологията Аристарх Самотракс. От там произлиза искулптора Иероним.Археологическият обект обхваща бреговете на потоците,които се спускат от планината Саос по северния бряг наострова, а там посетителят открива входа на Птолемей IIФиладелф (285г. пр.Хр.) Купола на Арсиноя – една ротонда,дар за Великите богове от Кралица Арсиноя, сестра и съпру-га на Птолемей II, Двореца, стените на които са оцелели дониво 4м и съседния Свещен дом, Сградата за обредни танци,Светилището на Великите Богове, Стоата, Извора, заплененот силата на камъка със специална енергия, която са обожа-вали като богиня жителите на Самотраки.Археологическият Музей на СамотракиВ Археологическият Музей на Самотраки в Палеаполи щесе посветите в историята на острова от праисторията до 3тивек сл. Хр. Ще почувствате страхопочитание пред мраморниянадпис, забраняващ влизането на непосветените в храмана д вореца « непосветените н авън». Щ е с е н асладите н аизваяни мраморни фризи на Входа на Храма, около 340 г. пр.Хр. с безкрайно щастливите танцьорки. Ще видите фигуратана ясновидеца Тирезий, който, от недоразумение е послужилза модел на портрети на великия философ Аристотел презРенесанса. И ако в Лувъра можете да видите само гипсоватаотливка на известната богиня Ники – Победа, там ще иматевъзможност да се насладите на още един шедьовър наскулптура от 2ри век пр.Хр., статуята на Ники, която е пос-ветил на храма Свети Димитър Полиоркитис след победатаси в Кипър. Ще останете изненадани виждайки една кукада позира в прозореца с експонатите. Посветена от някойкъсметлия рибар. Една златна брошка във формата на лъв отПерсия, сребърни монети, сребърни и златни обеци, брошки,пръстени, златна огърлица, златни венци и т.н. датиращи открая на 6ти век. преди Христа до времето на Август са сви-детели на разцвет на културата с международно излъчване.Един симпатичен глинен крилат Еротас от 3ти век. напомня,че Самотраки е един от най-еротичните острови в света.Пейката на АпостолПавелНа 7км от Камариотисаедин полукръгъл пери-стил, построен споредизкуството и традициитена Самотраки, украсен счетири големи мозайки,изобразяващи премина-ването на Апостол Павелот острова през 49г сл. Хр. В центъра е преведен на многоезици пасажа от Деянията на Апостолите (16, 09-12), който ниразказва как апостол Павел, когато се е намирал в Троада, еимал видение, в което един македонец го моли да напуснеАзия, за да отиде до Европа и да проповядва Евангелиетов Гърция. Тогава Павел е отишъл с лодка от Троада до Са-мотраки (вероятно до пристанището на Палеополи). Така, пренощувал там и на следващия ден отишъл в Неаполи(днешна Кавала). Всяка година, в навечерието на празникана Апостола (29 юни) Манастира Александруполеос отбеляз-ва в негова чест праника с бдение.Продължавате 1,9 км, завивате надясно към Кариотес и след900м пристигате в селището.Ано и Като Кариотес: Районът е обрасъл с кленови дървета,кестени, череши, явор, дъб и диви круши. Най-важниятпаметник е църквата на Рождество Богородично, построенапрез 1893г. Завръщайки се на второстепенния път между Ка-мариотиса и Изворите на Самотраки след 4,7 км пристигате вТерма (6минути)ТермаКаньона Фоня– Ватрес– Вделолимни –Пиргос ФоняТерма или Лутра на изток от Палеополис са взели името сиот серните горещи извори, които са били известни от визан-тийско време и ние знаем днес, че сочат голяма важност заразвитие на геотермалната сфера.Терма съчетава красотата на планината и морето и диватарастителност с изобилие от течаща вода. От тук, през пухкавихортензии, гъсти кестени, арбутус, мирта и уникалната дъ-бова гора Мартини започвате да се изкачвате към Фенгари /Луна/, кактои по пътеката, която «води» след двайсет минутидо първата каскада на водопада Фоня /Убиец/, който споредтрадициите, зимата е повличал всичко живо на острова, откъдето идва и името му Убиец. Каскадите се образуват отводите на 12 реки, които извират от Фенгари /Луната/, върхана планината Саос, и се спускат, създавайки също толковаголеми каньони и стотици каскади и потоци.Терма привлича най-вече младите хора. От тук тръгват икатерачите, за да достигнат, след четири часов курс най-високият връх на планината Саос. Ако следвате пътя на Фонядо морето, се озовавате до Вделолимни, плитко крайбрежноезеро предимно покрито с елхова гора, уникална в цяла Гър-ция. На брега на морето, където то се влива в течението, сеиздига Пиргос ту Фоня, средновековна сграда на Гателузите.От Терма продължавате до Ано Меря. Пристигате след 12минути шофиране или в продължение на 9,38 км.Ано Меря е селищен комплекс днес, през който тече рекаАнгистро. На хълм Кастели, на надморска височина от 180м.,зад старата Школа, е запазена средновековна крепостнастена, част от голямо средновековно жилищно звено.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person