Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Александруполис - Орестиада, Гробницата Зона Доксипара, Църквата Панагия (Богородица) в Терапио, Развъдника за дивеч

Орестиада е на 114км от Александруполис (Продължител-ност: 01:30). Градът, чието пълно име е Неа (Нова) Орестиада,е основан през 1923г. от Гръцки бежанци, които порадиисторически обстоятелства, са били принудени да напуснатродината си Одрин и да се установят първоначално, през1920г., в Карагац, което нарекли Орестиада. В последствиесе е наложило ново предвижване, след което пристигналис малкото, което са могли да вземат със себе си и създалиграда от нищото.Градът е организиран около голям площад с кафенетаи барове. По тротоарите край площада: таверни и кафе-нета. Централните артерии, ул.Василеос Константину иул.Константинополеос, са пълни с магазини и движение.На ул. Агион Теодорон, която свършва на главния площад,посетете Етнографския Музей.Етнографски Музей на ОрестиадаВ музея e изложен историческия и фолклорния материал наИзточната Тракия, Източната Румелия и Западната Тракия,на период от 1800 - 1950г., предимно автентични селски иградски традиционни Тракийски костюми, църковни съдове,земеделски и професионални инструменти, музикални ин-струменти и предмети от бита.Работно време: от 10:00 до 13:00 часаТелефон: (+30) 25520 28080От Орестиада поемате по междуселищен път на Орестиадас- Зони, на 5,8км, завивате наляво към Патаги и пристигате надестинацията си след 5 км.Църква Свети Никола - ПатагисЦърквата е странна ниска постройка, дву-коридорна бази-лика с дървен покрив и веранда и леко повдигната приземнамансарда, която се отделя от храма с дървени решетки. Подъте покрит с надгробни паметници, най-старият от които е от1655г.Връщате се на главния път Орестиада - Зони и продължаватекъм Зони, задминавате село Неохори и в село Валтос завиватеналяво към Хандра, Мегали Доксипара, Микри Доксипара.Когато пристигнете в Микри Доксипара, следвайте знака Хе-лидона. На разстояние от 1,7км ще откриете църквата КозмаЕтолийския и знака, който води до мястото на разкопкитеслед разстояние от 1,7 км.Гробницата на Зони - ДоксипараВ началото на 2ри век. сл. Хр. четирима членове на богатосемейство на земевладелци, които са починали последо-вателно, са били кремирани и погребани на същото място,в близост до пътя, водещ от Одрин в Пловдив. Разкопкитеразкриват четири ями, съдържащи останки от изгаряне натрима мъже и една жена, заедно с многобройни жертви. Петтеколи, които са извозили мъртвите в гроба, са погребани в еднаи съща стая с техните товарни животни. Освен тях са билипогребани пет други коне. Във всички коли се съхраняватметални функционални и декоративни елементи, докато в двеот тях са запазени и отпечатъци от дървените части.Работно време: от 07:00 до 14:30 часа през зимата и 07:00 до17:00 часа през лятото.За организирани екскурзии с автобус е необходимо предвари-телно запитване по телефона: (+30) 25520 96033.Обиколката продължава около 1 час. Археологическият обекте безплатен, a преживяването уникално .От гробницата се връщате до църквата на Аг. Косма (Св. Коз-ма) и продължавате 800м до Хелидона, 2,5км след Хелидоназавийте на дясно по междуселищен път Микрo Дериo - Орме-нио за Терапио и след 23 км пристигате на вашата дестинация.Църквата Панагия(Богородица)в c.Терапио- ОрестиадаТя представлява трикораб-на базилика с дървен по-крив, построена през 1895г.Интересна е рисуванатаукраса на тавана.От Терапио се връщате в Комара и през националeн път наМикрoДериo - Орменио след 12.2км пристигате в Пендало-фоc и оттам след 37км в Кастаниес.Р.Ардас – c.Кастаниес:Реката Ардаc произтича от Родопите и е с обща дължина290км. След като е пропътувала 241км на Българска терито-рия, влизайки в Гръцка територия, пресича северната част наРегионaлния Окръг Еврос и се влива в реката Еврос в близостдо Кастаниес. При Терапио се намира язовира на реката сдължина 350м, който е построен през 1969г. Реката Арда икрайречната гора, която е развита по дължината му, заедноса най-важната екосистема насеверен Еврос. Благодарение нафауната на тази уникална среда тяе част от мрежата Натура 2000.Младежката среща на Ардаcпротича на едно идилично мястона брега на река Ардаc, на 500м отсело Кастаниес. По време на петтедни, публиката се радва на изпъл-ненията на любимите си артистии младежки групи и множествопаралелни събития като състеза-ния по мото крос,плажен волейбол,езда, състезания4x4, пиеси, футбол-ни мачове 5x5.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person