Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Александруполис - Природонаучен музей - Траянуполи

Тръгвате рано сутринта за Природонаучния Музей. Трябва дасте се погрижили преди да стартирате пътуването си, да сесвържете с музея и да уговорите посещение.Таня Данаки: (+30) 6974646625 или Йоанис Найтидис: (+30)6945554251Природонаучния МузейВ рамките на 2км приблизително, източно от град Алексан-друполис, в Платанотопос на потока Маистрос, е Природона-учния Музей. Това е една модерна и добре оборудвана сградас площ от 538м2 напълно хармонизирана с природнатасреда. Основната цел на природонаучния музей на Алексан-друполис е да популяризира биологичното разнообразие навсичките му нива (генетика, видове, екосистеми, пейзаж) врайона на Еврос, както и неговите геофизични и екологичниособености.ТраянуполиИмператорът Маркос Улпиос Траянос (98-117г. сл. Хр.) е по-строил там, в началото на 2ри век сл. Хр., нов градски център,който е кръстен в чест на основателя. Топлите извори и бли-зостта до Егнатия, очевидно играят важна роля в избора намясто. Остатъци от Егнатия могат да се видян на пътя, койтосвързва Лутра с Монастираки. От византийските богатстваса се запазили руините на храма и две мраморни релефниизображения.По време на Османско владение, пашата Гази Евренос епостроил там (1375-1385г.) сводеста правоъгълна структура,т.нар Хана, която е служила като убежище за минувачите.Точно в съседство се намира комплекс от сводести бани срезервоари от 1ви век. На хълма на Св. Георги са запазенируините на прочутото теке на Исиклар или Нефеш Баба, по-строено през 1361г., което представлява основата на активенманастир на ордена на Бекташийските дервиши. В текето саприемани много посетители и бедни. До останките се намираизвора, чиито води мюсюлманите смятат за свещени.Лутра (бани) на ТраянуполиМинералните извори в Траянуполи са термометалични,хидросерохлорни и радиични. Хидротерапията е полезназа: диабет, бъбречни заболявания, чернодробни и жлъчниинфекции, гастроентерит и хроничен запек, храносмилател-ни разстройства и т.н. Съответно, водните вани са полезниза хронични ревматизми, алергичен ревматизъм, артрит,неврит, невралгия, гинекологични заболявания и др. Посе-тителят, който желае да комбинира термалните бани с лук-созен туризъм има възможност да избере един от многото 5звездни хотели в околността.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person