Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Комотини – Ксилагани - Марония - Агиос Хараламбос – Петрота - Археа Зони (47км. от които 15 по черен път, 2 часа)

От Комотини се насочете на югоизток към Маронея, по-дминавате c.Космио и на 17км влизате в града Ксилагани,трето по население след Комотини и Сапес, селскостопанскирайон с богати (памук и захарно цвекло) поливни площи.Защитен продукт е бил чесънът от Ксилагани, който рядкосе намира сега. Жителите са пристигнали тук през 1924 г. отИзточна Румелия чрез обмена на население. На главния пътна изхода за Марония можете да видите една реставриранамелница (дарена от семейства Узунопулoc и Атземиан) коятопомещава Етнографския музей на «Културното Сдружениена Ксилагани». Веществените доказателства от изкуството,живота и историята на мястото - дарения на жителите нанаселеното място - излагат народната култура на региона.Отлично е и излагането на фотографскиматериал. http://www.xylagani-mouseio.gr/ преди пристигането си, обадетесе на: (+30) 2533022388 и (+30) 6936148685.От Ксилагани на 11 км стигате в запазеното традиционноселище Марония, построено в подножието на планинатаИсмарос и изглед към Тракийско море, Тасос и Самотраки.Основано през 16 век., когато жителите на крайбрежният градизбягват тук от пиратите. Направете спирка на живописнияплощад със сенчести дървета. Разходете се из тесните улич-ки с македонските каменни къщи от 19ти век. (Хатзиалекси,Карава, Пандерименoc), когато търговците и банкерите сапроцъфтявали в центровете на елинизма (Одеса, Триест,Александрия, Константинопол) и са изпълвали с богатствародния град. Вижте храмовете от 18ти век. (На Дева Марияи Свети Йоан Кръстител), училището от 1908 г. Строителниятматериал идва от древното селище Марония и мраморите оттеатри! Изложбата « Марония и Исмарос от праисторията донаши дни» в традиционната къща Таваниоти.Археа Марониа (Древната Марония), основана от колонистиот остров Хиос, в югозападните склонове на Исмарос 7векпр.Хр. е голям търговски и център за корабоплаването сотличен климат - нещо, което веднага намира посетителятднес. Поемала е голяма част от търго-вията в района на Тракия. Присъеди-нена към Македония към средата на4ти век пр.Хр. а през 167 г. пр. Хр. Риме влезнал в съюз с нея. Просперитетътпродължава и през византийскатаепоха.Укреплението на класическият град ебило с дължина 10км.и е обхващалоплощ от 4000 декара от брега на море-то до върха на Исмарос. Археологиче-ският обект е огромен и посещениетое от особен интерес, голямо разнообразие от находки средтучен зелен пейзаж в който доминират маслинови дървета.Разходка изДревна МаронияОт Марония на 4км. щевидите знак за да посе-тите руините на храмана Дионисос (4 в. пр.Хр.) В това светилище енамерена глинена маскана Дионис, която е изло-жена в Археологическиямузей на Комотини. По-надолу по главния черен път минава-те през античния театър Марония, продължавате паралелнос Егейско море под Исмарос и древния му град, както и частот стените. След 1 км от театъра влизате в област Мармарицас белите скали (кариери). Продължете през маслиновитегорички през които минава националната пътека E6. И на 2кмслед театъра точно пред вас с двата калдъръмени залива еМармарица на 300 метра от главния черен път.Древният театър в МаронияПостроен е през елинистическата епоха, но претърпялпромени в римско време. Оцелели три реда на камъни,централната и подковообразна сцена за диригент на ор-кестъра и сградата на римската сцена.Театърът е имал 2500 места и 10 реда седалки под които ебил намерен тръбопровод, който е изпращал водите напланината към морето. Мемориалът е бил в употреба до 4тивек. след Хр. Той има отлична акустика: позицията на коятое построен днес всеоще се нарича Камбана! През лятото на2009 г. приключи възстановяването и бяха поставени първи-те представления след 1600 години на мълчание!Археологическият района около театъра е отворен от поне-делник - вторник: 8.00 - 15.00 ч. и сряда - неделя: 8.00 - 16.00.Агиос ХараламбосОт Марония тръгнете попътя, който води след 4 ки-лометра до морето именнодо пристанището на АгиосХараламбос, където всякасутрин местните рибаривадят от морето изобилиеот прясна риба, която вър-ви добре с виното региона.Тук е било и древнотопристанище, където можете да видите останки от паметницина вълнолома от римския и византийския период.От Марония към Петрота и (древно селище) ЗониЗаминавате от Марония за към Агиос Хараламбос, в 4-ти км.ще посрещнете знаци за театър. Завивате наляво и от тукпътят е черен. За около 1700м до античния театър, въпрекичерен, пътят е сравнително добър. Но за по-нататък ще ви енеобходима кола със задвижване на четирите колела (4х4).След античния театър продължете паралелно с ТракийскотоМоре под планината на Исмарос и древния град със същотоиме. След 1км растояние от античния театър влизате в районана Мармарица с белите камъни (древни кариери).Продължавате през маслиновите насаждения през които ми-нава Еко-пътеката E6 за 2 км след театъра вдясната посокадо две калдаръмени заливи на Мармарица 300м от главния(черен) път. В 1км има знак който посочва мегалитната порта илина. Видим път няма, но с кола със задвижване на четиритеколела (4х4) можете да да продължите за още 700 м.После продължавате пеши за около 3 минути следвайкизнаците или стрелките наляво и ще стигнете до мегалитнатапорта с рисунките. Вървейки надясно следвайте стрелкитеи ще пристигнете до издълбан лин за около петнадесетминути. Продължавате на главния черен път и след 1км щенамерите подпише „Развъдник на Одисей“ и на няколкометра по-надолу ще навлезете в зоната на плажа Синаксис(следвайте дясното кръстовище) с раннохристиянскитенаходки. От там през древността корабите са излизали запревоз на поклонници към Самотраки, на Светилището наВеликите Богове. Вървейки по главния черен път в 1.5км щесрещнете една разрушена кула с изглед към морето.Накрая, следвайки дясната посока, пристигате в лагера иплаж на Петрота а пътят продължава по протежение на край-брежието и на растояние 6км се намира древното селище наЗони което представлява отделна и специална дестинация(Вижте Регионален Окръг Еврос).
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person