Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Обиколка на град Ксанти

Маршрут а)От площад Димократиас в стария град и Църковния музейТръгвате от площад Димократиас, на границата междустария и новия град. Създаден през втората половина на19ти век и в продължение на десетилетия е домакин на сед-мичния открит пазар. Характерни елементи: Часовниковатакула, построена през 1859 г. Движението тук никога не спира.Тръгнете по ул. B. Константину и се изкачвате до стария град,а от дясно ул. П. Цалдари (Комотинис) води между старитемагазини до мостовете на Косинтос и източния край награда. От ляво, тесните улички водят до западната част настария град. Улица B. Константину е била стара търговскаулица и завършва на пазара за риба (Балук Пазар), площадАнтика днес. С реставрирани сгради и оживени кафенета,таверни и тестени закуски. От площад Антики, завийте поул. B. Софияс надясно, която води през моста на реката доквартал Самаков, стария път за Комотини и манастирите нахълмовете над града. Продължете през известния «плаж»,така местните жители наричат южните покрайнини на старияград с неговите кафенета и клубове, и се насочете надяснокъм площад Емборики (зад Пожарната), където всяка събо-та се провежда базар. По-надолу срещате сградите на По-литехническото училище. Там са били най-старите кожарскипредприятия в града. Подминавате парка на хотел «Ксения»,пресичате пътя и пред вас е Общинската градината заеднос парка на Басейна, които са идеални за разходки и отдих.Движейки се по ул. В. Софияс, преминавате по моста наКосинтос на ляво и се изкачвате в квартал Самаков, койтодължи името си на Самакова /Самоков/ в България, роднотомясто на семействата, които се заселили тук през 18ти век.Районът е обитаван днес от мюсюлмански семейства. Тук еедно от първите училища в Ксанти, финансирано от богатиятърговец на тютюн Теодор Залака. От стария път за Комотинисе движите по криволичещ път, който се изкачва през гъстаборова гора до манастира Архангелиотиса и Църковниямузей.Църковниямузей на СветатаМитрополияКсанти иПериториуЦърковния музей наСветата Митрополия наКсанти и Перитори сепомещава в източнотокрило на манастира на Панагия (Богородица) - Арханге-лиотиса. Експонатите датират от византийския период доначалото на 20ти век и представят панорама на историята навизантийското и След Византийско изкуство в Тракия. Мана-стирът Панагия Архангелиотиса е основан около средата навизантийския период. Неговата църква в сегашния си вид евъзстановена през 1841г., след опустошителното земетресе-ние от 1829г. Манастирът празнува на 15 август. Манастиръте отворен всеки ден.Телефон: +30 25410 29799Маршрут б)От площад Антика се предвижете направо към площадМитрополеос.По тази линия са събрани повечето от именията от разцветана 19ти век. Кметството, имението на еврейски търговец натютюн, построено през 1830г. и закупено от града през 1926г.Тръгвате по ул. Палеологу. На ъгъла с ул. Мавромихали, вимението Орфанидис се помещава Кметството на Ксанти.Построено от австро-унгарски архитекти в края на 19тивек се откроява със своите резбовани тавани, сводестиврати и пясъчници от Мандра и гранит от Родопи, използ-вани за неговото изграждане. Хана на Мойсей е един отнай-характерните примери за хан през 1870г. Сградата наПрогресивния Съюз на Ксанти, срещу кметството. Малкопо-нагоре където се пресичат ул. Орфей и Антика, се виждаедна представителна извадка от македонска архитектура сголеми затворени тераси и красива дървена дограма вътре,в него се помещава градската галерия, а срещу нея имениетоКалуди (1877г.) с красивите си изрисувани екстериори. На ул.Антика ви очаква Етнографски музей.Етнографски музей на КсантиТези две еднакви помежду си къщи са били построени с единпокрив оформен като фронтон. Разработени са на три нива иимат забележителни вътрешни стенописи. Организацията нафасадите, както и употребата на материалите създават инте-ресен архитектурен стил с неокласически влияния. Първон-чални собственици са били тютюневите търговци Атанасиоси Пантелис Куюмджоглу, които използват чертежи, донесениот Русия преди 1860г., пазени днес в Къщата на Обучениетои Изкуствата. Една от сградите е дарена през 1968г. на Къ-щата и предоставена за ползване на ФЕКС, докато вторатае закупена през 1976г. Използва се като Фолклорен Музей.Тук, вие ще видите доклада «Ксанти 1860-1940г. в разцветаси», с препратки към буржоазията и търговията на тютюневиизделия, доклада «Ежедневни и Почивни», с подробностиза селскостопанския и живитновъдски живот в Тракия, идоклада «Предприемачеството в Ксанти в началото на 20тивек - Предприемачи - Работническа класа «, въз основа напрофесионалнo ръководство от 1910-1911г. Отвън има дветурски бани «хамам», мъжки и женски, и църквата на АгииАкиндини, докато цялата сграда като цяло работи катоекспонат и е перлата на град Ксанти. Самата сграда е бисеркакто за външна симетрична декорация.Продължавате до площад Митрополеос. Катедралата на Св.Йоан Кръстител (1839г.), неокласическата сграда на Метро-политния Дворец (1897г.) пред първото основно училище вграда, Мациниo училище. Малко по-надолу е най-старатацърква в града, тази на Таксиархес (Архангелите), през сре-дата на 18ти век - 1834г..Маршрут в) От площад Антика, завивайте на ляво поул. Христиди и движейки се кръгообразно, пристигате вЦърквата на Св. Георги, оттам по улиците Боцари и АгиуВласиу, стигате до едноименната църква и точно отсрещана ул. Венизелу се издига внушителнот имение на ИсаакДаниел. От ляво на същата улица на кръстовището с ул.В. Константину, в имението Димитриoc Хасирджоглу сепомещава Лицея на Гръцките Жени.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person