Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Маршрут Тасос: Skala Marion – Ipsario Astrocamping - Thassos: Скала Марион- Астрокъмпинг на Ипсарио - Тасос

Тръгвайки от Скала Марион към Мариес, пресичайки тради-ционното село Мариec, след Мариес, след това се движитепо черен път проходим с всички превозни средства, продъл-жавайки направо, преминавате по край езерото и на първотокръстовище завивате надясно към Ипсарио-Астрокъмпин-гк, след това на второто кръстовище завийте наляво винагидвижейки се по посока на планината, на третото, завийтенадясно отноводо дървения знак, надясно до Подслон-Ас-трокъмпинг и достигате до вашата дестинация.Астрокъмпинг в планината ИпсариоЛагерът се намира точно под най-високия връхна островТасос, Ипсарио. В програмата са включени екскурзии поднощното небе, семинари, развлекателни дейности, незави-сими от астрономия. Период: юлиИнформация:astrocamping@astrosfam.org
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person