Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Маршрут ТАСОС:Разходка из острова

Около 100 км. Време: по желание. Основните пътища на о.Тасос обхващат крайбрежието на острова исвързват всичкикрайбрежниселища, като се простират и към планината.Имайте предвид, че терминът “Скала” предполага пристани-ще, т.е. пристанището на вътрешността на селено място въввътрешността на острова.Първа спирка: Скала Рахониу, пристанището на селата АгиосГеоргиос и Рахони разположенина около 5км отморето.Когато в морето, в края на 19век. не е имало пирати и капери,жителите на старото селище Агиос Георгиос основаватднешното селище. Именно в старото селище Агиос Георгиосе израснал и по-късно основателя на Египетската династияМохамедАли.В Р ахони м ожете д авидите изключителнитетрадиционни богаташкикъщи, както и църкватаКимисеос тис Теотоку,честванона 15 август,когато се предлага итрадиционния църковенкурбан - яхния от говеждомесо. Селото еизвестносъс своя зехтин, с меда сии д омашното с ладко о торехче. Смята се, че горичките на Рахони и Принoc са най-ста-ритена острова и много дърветаса на възраст над 900 години.Втораспирка: Принос, планинско село на около 17 км отпристанището. Районът става известен през 70-те зарадипетролни полета открити на морското дъно край бреговетена Скала Принoc. Добивът и преработката на «черното злато»продължава непрекъснато и до днес. В Скала Принос както ивновото селище «Дасилио»можете да се насладите на мно-жество плажове с кристално чисти води и борови дърветакрай брега на морето.Там м ожете д а о питате и звестния с ъс с воите п олезнисвойства органичен зехтин «Кардиофило» опитайте осоле-ните маслини и вкуснияи ароматенмед.Посетете в близостдо пристанището Музея на маслините и зехтина www.oliveoilmuseum.grТелефон: (+30) 25 93071 950Работно време:понеделник-събота: 08:00до 16:00, внеделя –не работи.Забавлявайте се на Празника на меда, който се организирапрез първите 10дни на август от сдружението напчеларитеот Тасос в помещения на улица Скала Принoc – Скала Рахони.Там се предлагат безплатно всички пчелни продукти, както идруги местни продукти, сладкиши, сирена и разбира севино.Телефон: (+30) 25930 71361 & (+30) 25930 58290.Следвайте левия път на кръстовището в село Приносвървейки нагоре през маслинови и борови дървета и щепристигнете в традиционното населено място Казавити.След около 4 км ще стигнете до първия Казавитис - МикроКазавити (Микрос Принос) и след 500м. следва селищетоМегалос Казавитис (Мегалос Принос). Районът е известенсъс своите отлични климатични условия, лозя и хубаво вино.Занаятчии от Западна Македония и Епир изграждат тук презгодините н а р азцвета к аменни к ъщи с п окриви с п лочи,дървени балкони и рисувани тавани. Тесни калдъръмениулици, училища, стари богаташки къщи, църкви, потоции славеи съставляват една уникална местност за отдих имечти. Под сенчестите дървета кафенетата и ресторантитепредлагат подбрани местни продукти гарнирани с топлаусмивка и обезоръжаваща простота. На 27 юли в деня наСв. Пантелимон не пропускайте празника на едноименнияженски манастир в близост до селото.Всяка година между юли и август активната културна асоци-ация организира Казавитиана: традиционни танци, изложбина фотография, на живопис и на книги, музикални вечери сГръцки и чуждестранни изпълнители.Завръщайки се в Принос продължавате по национален пътТасос-Лименария ислед 3 км. пристигате в Скала Сотирос,където се намира най-старият заводза обработка на масли-нова сърцевина на острова. Населеното място Сотирос на 3км от Скала със своята гъста гора и потоци силно привличалюбителите на планината. Църквата на Метаморфосеос туСотирос построена през 1890 г. е единот най-интереснитерелигиозни паметници на острова.След Скала Сотирос на 3 км стигате до Скала Калирахис.Струва си да се пътува 2,5 км и да се изкачите между дърве-тата до Калирахи, населено място от 18-тивек за да посетитеТрадиционния музей в реновирано помещение от 1740, собзавеждане и декорацияна епохата и да видите нейнитекаменни мостове, които са отличен пример за изкуството наголемите майстори от Епир.От Скала Калирахиспродължавате още 7кмдо Скала Марион, къдетосе намира известниятплаж Аспас (или Атспас) скристалн и и плитки водии фин златист пясък. Тамв старите времена сатоварели железни рудиот мините на Мариec (на12 км от плажа).От С кала М арион с лед 7 ,5 к м. п ристигате в Л именариянай-големият град на остров Тасос който се развива бързов зората на 20-ти век благодарение на желязната руда.Експлоатацията и започва през 1905 г. от немската компанияSpeidel и спира през 1963 година.Почитателите на индус-триалната археология и изкуствоще имат възможност дапосетят старата фабрика за обработка на желязо, както иизложбата на открито.Посетете Етнографския музей на Лименария намиращ сев с градата н а с тарата о бщност з а д а н аучите т айните н аароматичното гръцко вино тип Рецина.В Лименария има много таверни, кафенета и барове,нощенживот, както и лятно кино с чести прожекции. На третия денна Велик ден в Каливия в Лименария се празнува «Хайде за-вали ми Априле» жителите танцуват и молят Бог да завалида не изсъхнат лозите и да имат добра реколта.От Лименария,ако разполагате с 4x4 или друг висок автомо-бил бихте могли да посетите едно красиво село закътано впланината Ипсарио: Кастро: Това е най-старото селище наострова. Посетете обявената за забележителност църква Св.Атанас, паметник от1804. Изграден за 40 дни с разрешениена султана.Работи всяка последна събота на всеки месеци сечества на 18 януари с панаир. На няколко километра на северот Мариес и продължавайки към планината, ще се натъкнетена феноменалното изкуствено езеро с малък водопад, езеро-то Гена, което е един много интересен хабитат.От Лименария продължете до Певкари (на 2,5 км). Плажъттам е известен със своите дълбоки чисти води и център заводни спортове.От Певкари след 1км., достигате до Потоc, лятното убежищена младежите и космополитна част на острова. Залезитесъс слънцето да изчезва зад планинската верига на Атон сауникални.От Потос се движите по асфалтиран път на 10,5км, койтоводи в Теологос обявен за традиционно селище и едноот най-старите части на острова (споменато в документиот 13тивек от новата ера). Водните му богатства, гъстатарастителности защитено място са причините, поради коитомонасите от Атон са го избрали за свое убежище. Посететеимението Хаджигеорги (Етнографски музей), насладетесе на македонските имения и къщи, поскитайте из старитеулици. Разходете се до каменния мост от 1917 година. Не ситръгвайте докато не опитате от прочутото козле печено нашиш и отличните местни специалитети. На вторият ден отВеликден, местните пренасят по тясна пътека иконата наСв. Иоан-Теологос от един параклис в селото до манастирътна Архангел Михаил където остават и да пренощуват. Презлятото не пропускайте изпълнението на сватбен р итуал ото.Тасос: включват се всички, жители и посетители.Завръщайки се в П отоc можете да се даотправите къмАстрис. Астрис или Астрида, което взема името си от яснотоизвездно небе в летните нощи, се намира срещу островчетоПанагия или Астириотико или според традициите на острована сирените, тези митични същества, които поглъщат всеки,който се приближи до острова запленен от песента им.Плажове: Псили Амос, Салоникиос, Ай Василис и Калами. Сендуро или пеша от селището Астрида, отправяйки се на юг,вие ще стигнете до Гиола, красив естествен басейн издълбанв скалите с води по-топли отморето.От Астрида, продължете към манастирът на АрхангелосМихаил (на 6,8км.) най-големият на о. Тасоси много важен за християните поклонници.Построен на ръба на стръмна скала, изглеждасякаш се носи между небето и необятността наЕгейско море. След заповед на Архангел Михаил от шелни-кът Лука се построил там църква през 1110г. след Хр. къдетоима и извор със светена вода. Казват, че неверниците, коитоискали да осквернят светената вода платили с живота си задеянието сии светената вода и до днес извира от пещерав близост до морето. След години, пристига в църквата иТимиос Илос, където е бил посветенна император НикифоросВотаниатис в светия манастир Филотеу в Атон. По-къснона мястото на църквата е основан манастирът, като метохна манастира Филотеу. През 1974 г. монахини от Пилио, спомощта на атонски монах работят усилено по трансформи-рането на манастира. За жителите на о.Тасос и жителите наТеологос, Архангел Михаил е светец-покровител. Голям бройпоклонници се стичат тук, за благодатта на Архангел Михаили благословията на Тимиос Илос. Празнува се на 8 ноември ивторника на Великден.Телефон: (+30) 25930 31500След Манастирa на 4,2км. пристигате на плажът Тимониа.От Тимония на 3,6км можете да достигнете на полуостровАлики, една от най-известните забележителности наострова.АликиМалък горист полуостров потопенв морето, който държи в ръцетесиедно съкровище: без упречниятчисто бял мрамор. Тази кариера,която вече хиляда и четиристотингодини е доставяла мраморна то-гавашния познатия свят (7 век пр.Хр-7 век след Хр.): е единот най-важните индустриални паметницина човечеството. Визточната частназалива: се намират руинитенахрам на Диоскури. Там са семолили в древни времена, предида излязат в открито море екипа-жите на корабите, които са товарели така търсеният мрамор.На върхът можете да видите останките на две трикорабнибазилики. Там са се молили жителите и моряците от първитевизантийски години до към 7ми век след Хр. След тованастъпва катастрофа и унищожение. Животът там се възста-новява в годините след това, когато жителите на Теологоссе заселват временно в Алики за събирането на маслините.От Алики на 10,8км можете да достигнете до Кинира, едноот най-живописнитеселища на о. Тасос сгъста растителност иизвестният плаж: Пара-дисос (Раи), както и единмалък остров за роболов– Кинириотико.От Кинира продължетекъм Скала Потамия иХриси Акти (на 8,3км.) Вцентъра на пристани-щето в Скала Потамия сенамира каменната сграда Тарсанас, старо рибарско убежищена монасите от Атон, където днес се организират различникултурни мероприятия.От Хриси Акти можете да отидетедотрадиционното селоПотамия (на 3 км.), построенов подножиетона планинатаИпсарио. Каменнитекъщи, червени керемидени покривиса спретнатоподредени из зеления пейзаж с течаща вода.Посетете музея Полигностос Вагис. Разположен в старатакаменнасграда на началното училище в центъра на селото.Колекцията там включва 98 скулптурина Вагис, 25 от които самного малки и 15картин и на същия артист. Внушителна е се-рията от монументални творби, като Мечката сновороденотоси, и Вселената и т.н.От Потамия можете да се отправите към Панагия ( на 3км.).Преди около 300г. когато жителите на Потамия са билипринудени поради пиратите да изоставят своя плаж, идвати построяват на това място селището Панагия, което става истолица на острова през въстанието от 1821г. Селището е обя-вено за традиционно със своите павирани улички, покриви скаменни плочи, малки дървени балкони и покрити веранди.Можете да посетите Традиционната маслобойна, пещерата„Дракотрипа” както и светият храм Кимисеос тис Теотоку свисочина 18м. построен с останки от древни храмове и съсзашеметяваща ръчна изработка на храма, както и да видитеиконата на Панагия-Пантовлепуса, бяло-червените лаври наРичард Лъвското сърце. Паричната единица на Панагия: Вкрая на 19век, Османската империяе в несъстоятелност. То-гава Църквата на всяко село купува с оки от Ксанти и Смирна,бронзови монети без номинална стойност, поставя им печатии ги използва за търговията в населено място. Печалбите оттова използва след това за социални дейности.Oт Панагия, се спускате към Хриси Амудия (на 5,5км) един отнай-популярните плажове на острова, със златист пясък иплитки води, 5км дължина. Водни спортове.Продължавате към Макриамос, добре организиран плаж сводни спортове. Оттук, на 10 км. пристигате в Лименас.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person