Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Храм "Св.София"

Рейтинг:
(0)

В североизточната част на историческия център на Драма доминира византийската джамии "Света София". " Света София" е един от най-важните паметници на Драма, изграждането на която датира от 10-ти век сл.Хр., когато били построени и стените на града. Въпреки, че не знаем условията, при които е била построена джамиита, но можем да кажем, че е била издигната по време на славния период на Византия, където важно място заемали велики личности на империята. С хилядолетна история джамиита "Св.София" е най-древната запазена сграда в града. джамиита, както и стените на Драма, е изградена предимно от камък, който идва от района на Монастираки.Според оценки на експерти, джамиита първоначално билa построенa на най-високата точка на района, чието ниво било тогава по-ниско, отколкото днес. Въпреки това, с течение на годините, натрупването на почва на това място, повишило нивото, в резултат на коет "се заклещил" храма на земята и да станал по-стабилен. Вероято това повишаване на почвата и укрепване на сградата, да са защитили джамиита от разрушителното земетресение, което разтърси Драма през 1829. джамиита първоначално била посветена на Дева Мария. Името "храм на божията Мъдрост" е от по-късно време и се дължи на бежанците от 1922 г., които нарекли така храма. В последствие останали иметото "Света София", така както е известна на джамиита и до днес. Промените, които настъпили в джамиита с времето, в съчетание с архитектурната структура, класифицират "Света София" сред най-важните паметници на Драма. По отношение на промените, направени в храма - важна част от историята, е превръщането му в едно мюсюлманско място за поклонение. По-конкретно, " Света София" била превърната в джамии с името "бей джамии," по времето на султан Мурад I (1359-1389). Също така, по време на Първата българска окупация,българите се опитали да превърнат "Света София" в музей, нещо което предизвикало реакцията на митрополит Агатангелу. След освобождаването на Драма от българската окупация, джамиита "Света София" работи отново като християнско място за поклонение. Превръщането на храма от християнско в мюсюлманско място за поклонение, се съпровожда от една редица промени, които настъпили, както във вътрешността му, така и във външната част на сградата. Колкото до добавките, които се отбелязали в храма най-характерно епредверието, което бе добавено в западната част(на храма).Това преобразование раздели сградата на две различни нива, тъй като нивото на новото предверие изпъква два метра в сравнение със старата джамии.Едно мраморно стълбище (състоящо се от осем стъпала), свързва стария храм с новото предверие.На това място си заслужава да се отбележи, че в западната част на предверието - срещу олтара - има една ниша, която вероятно е била използвана като михраб в мюсюлманската джамии. Но това не е потвърдено, тъй като мястото на нишата,не е насочена към Мекка. Други допълнения на мюсюлманите е осмоъгълното минаре, добавено в южната част на храма, което днес се използва като камбанария и също мюсюлманското гробище (Mizar) в северната страна на сградата. Гледането изглед отгоре на Света София, установи, че това е правоъгълна сграда с купол и амбулаторно. Ако някой наблюдава "Света София" от горе, ще установи, че става на въпрос за една сграда с правоъгълна форма с купол и peristolo. Вътрешната част на джамиита е с размери 13,40 дължина и ширина 10.46м. Масивните колони оформят централното квадратно пространство, което се свързвало със страничните крила и притворът с изправеният троен отвор. Тройните отвори към притвора, били унищожени след превръщането на джамиита в джамии. Централната част на джамиита комуникира със страничните крила ии притворът с тройните крила. В централната част на джамиита е куполът, а притворът със страничните крила подслоняват полукръгли арки. Куполът на храма е осмостранен, един стил, който се отнася повече до осмоъгълни куполи с Цариградски произход, а не кръглите куполи от гръцкия средно- византийски период. Вътрешността на джамиита, която има квадратна форма, забелязваме масивни колони. Що се отнася до иконописното дело, които красят интериора на джамиита, си струва да се спомене, че това са подвижни икони. Въпреки това, особен интерес представлява стенописът, който се намира в притвора и изобразява сцени от Второто пришествие. Този стенопис се намира в източната страна на предверието (над стълбище, свързващо двете нива на храма), и датира от 1917година.


Служба: 12-и отдел Византийски антики. Тел: +302510224716

Организатор: Св. Митрополия Драма. Тел: +3025210 32362


Source: http://odysseus.culture.gr/h/2/eh251.jsp?obj_id=16...


  • адрес
    Няма налична информация.
  • Информация за контакти
    Няма налична информация.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person