Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

"Гюмюрджински снежник"

Рейтинг:
(0)

Районът заема площ от 1926,4 ха. В местността попадат землищата на селата Горно и Долно Къпиново, Чакаларово, Шумнатица и Кремен от община Кирково. Горно Къпиново е главната изходна точка за входа на защитената територия в местността „Хвойнова поляна”, откъдето тръгват седем маркирани екопътеки до най-атрактивните кътчета на „Гюмюрджинския снежник”. Представлява най-значимата туристическа атракция в общината. На юг достига до държавната ни граница с Гърция, като обхваща района на вр. Вейката (1463 м), най-южната точка на България – част от рида Гюмюрджински снежник.
Природата в местността е добре съхранена. Съществуват големи участъци, в които има остатъци от така наречената Силва магна булгарикум (Великата българска гора), впечатлила много пътешественици в далечното минало. Запазени са първични яворови, букови и буково-елови гори на възраст над 150 години. Много от екземплярите надхвърлят 300, дори 400 години, а има и единични дървета, които вероятно са много по-стари. На територията са установени 62 дървесни и храстови вида. В Червената книга на България са включени 11 растителни вида. Някои от тях са родопски крем (балкански ендемит, единствено находище за Източните Родопи), казашка хвойна, тис, планински явор, бук и др.
Фауната е по-слабо проучена. Установени са скален орел, малък ястреб, осояд, черен кълвач, малък ястреб, мечка и др.


  • адрес
    Няма налична информация.
  • Информация за контакти
    Няма налична информация.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person