Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Крепост Патмос - укрепената епископия над р.Боровица

Рейтинг:
(0)

Намира се върху скалист полуостров (436 м) на мястото където р. Боровица се влива в р. Арда. Сега и двете реки попадат в чашата на язовир Кърджали. Оттук е преминавал най- прекият път по р. Арда от Филипопол (Пловдив) на югоизток към от Адрианопол (Одрин) и на юг до Мосинопол. Крепостта е изградена през 9- 14 век /23/. Имала е за цел да охранява поречието на реката. Намира се във визуална връзка с околните крепости.
Мястото е обитавано още в късния енеолит (V хил.пр.Хр.) и през късната бронзова епоха.
Крепостта заема площ от 3 дка и е по-голяма от съседната Кривус. Укреплението е с неправилна правоъгълна форма и с добре запазени крепостни стени и кули, на места достигащи височина до 3 м. и дебелина до 2 м. Строителите са използвали практично конфигурацията на терена, като са оставяли незастроени естествено защитените скални участъци, които от изток и юг са с височина от 15-20 метра.
Крепостната стена опасва платовидния връх изцяло от запад и север. От изток, където се е намирала главната порта крепостната стена се свързва към отвесните скали. Градежът на зидовете е от обработен камък споен с бял хоросан.
От запад крепостният зид е запазен във височина от 3 до 5 метра.
Северната стена е подсилена с две кули. Източната е с трапецовидна форма. Към нея е имало вход, който по-късно е бил зазидан. Западната кула е с неправилна подковидна форма.
От юг в основната на скалния венец има пещера с две галерии и естесвен водоизточник, която чрез подграждане със зид е приспособена да подсигурява с вода крепостта.
В североизточната част, успоредно на крепостната стена се розполагат верижни сгради, свързани вероятно с охраната на крепостта.
Главно място заема комплекс от две сгради, изградени върху скална тераса в централната част на укрепената площ, издигаща се значително над околния терен. Тук била издигната ранно византийска (5 в.) укрепена трикорабна, триапсидна базилика, която вероятно е била център на една от планинските епископии от диоцеза на Пловдивската митрополия. Основите на църквата са градени върху скални пукнатини, които сами по себе си били обект на култови действия в предходните епохи. В тези пуснатини са открити керамични фрагменти от късния енеолит, бронзовата и ранно желязната епохи и една култова метална брадва от бронзовата епоха. Възникването на църквата се свързва с мисията на епископ Никета Ремесиански – духовникът покръстил родопските траки. Църквата запазва своя статут и през Средновековието, когато в края на VIII в. е преустроена в трикорабна триапсидна базилика, от типа на скъсените базилики. В този си вид тя продължава да съществува до средата на XIII в., когато централният кораб е преустроен в еднокорабна църква с двускатен покрив, южният- като самостоятелен параклис, северният е използван за крипта, в която са открити 23 детски гроба. При разкопките са открити интересни съоръжения и предмети свързани с християнската литургика: олтарна маса, железни и бронзови нагръдни и процесийни кръстове, фрагменти от стеатитова икона – рядък паметник на средновековното приложно изкуство.
Северно от църквата, на фуга към фасадата й постройка с правоъгълен план и повече от два етажа във височина. Градена е с ломени и речни камъни, споени с бял хоросан. Подът и стените на най-долното ниво на кулата са обмазани с хидрофобен хоросан, което предполага, че приземието е служело за склад за хранителни продукти. Горните етажи са били жилищни, с дървени подове. Тази кула може да се разглежда като самостоятелна жилищна кула – донжон или като жилище на духовно лице, живяло в култовия център. Нейното издигане и преустройства се отнасят към периода 12-14 в.
През 1254-1255г. по време на отвоюването на завзетите от българите крепости в Ахрида император Теодор Ласкарис изпраща срещу твърдината експедиция начело с дука Алексий Филантропин. В предания запазени из селата в околността се разказва, че в голямата битка в околностите на крепостта загинал виден български военначалник паметта на когото населението свято тачела. В подножието й през 1206г, използвайки пътя по поречието на Арда са минали и кръстоносците предвождани от Жофроа дьо Вилардуен.


  • адрес
    Няма налична информация.
  • Информация за контакти
    Няма налична информация.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person