Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Пещера Утробата

Рейтинг:
(0)

Местните хора наричат мястото Тангардък кая (Кънтящия камък). Наименованието идва от впечатляващото звуково ехо – особено трептене вътре в пещерата.
Пещерата е образувана в обособен карстов скален масив, недалеч от хребета на рида Илиница. Процесите на физическо и химическо изветряне са довели до образуването на входна част – уширена тектонска цепнатина, в основата на която има няколко малки тераси. По-късно, по посоката на пукнатината е създадена изкуствена галерия с дължина 12 м и средна ширина 1,5 м. В основата на скалата, по направление на цепнатината е изсечен силно наклонен коридор, водещ към входа на пещерата. На нивото на пода на пещерната галерия входният отвор е уширен в основата си и неговото вертикално сечение, гледано отвътре навън има формата на елипса с голям ексцентриситет. Дъното на пещерата е оформено своеобразно с изсичане на малка площадка и очевидно има олтарни функции.
Освен това, по средата на галерията има две съседни зони с почти елипсовидно сечение, чийто таван е с ясно изразена куполообразна форма. Във фокусите на куполите се регистрира усилване на звука и продължителна реверберация (затихване на звука в закрити помещения, след прекратяване действието на източника на звука). Максимумът на усилването и времето на реверберация са в областта на ниските звукови честоти.
Ясно изразената ориентация на главната ос на пещерата по направление на главния меридиан (север-юг), както и свойството на входния отвор слънцето да се проектира максимално по дължината на галерията по пладне, дава основание да се търси астрономически смисъл в геометричните размери, ориентация и морфология, изразени в основните й пространствени характеристики. С астрономическите ориентири са свързани най-значимите природни явления, от които зависи целия живот на човека, а следователно и всички определящи признаци на материалната и духовна култура на древното население.
От пещерата Тангардък кая наблюдателите на небесната сфера в древността не са имали възможност да проследяват изгревите и залезите на ярките светила (Слънцето, Луната, ярки планети и звезди), поради ограничената видимост на линията на местния хоризонт. Възползвайки се от ориентацията юг-север на главната ос на пещерата, древният наблюдател е можел да отбелязва моментите на горна кулминация на светилата, а максималната дължина на проекцията на осветения входен отвор е отбелязвала моментите на пладне при ежедневните кулминации на Слънцето.
При изследванията на астрономическите обстоятелства на тези кулминации, е установено, че проекциите, т.е.лъчите, на лятното Слънце са къси и се движат в привходната част на пещерата. Дългите проекции, който да достигнат до основата на олтара в дъното на пещерната галерия, се реализират само през зимния сезон, когато Слънцето има отрицателни деклинации.
Резултатите от археоастрономическите изследвания показват, че тази пещера-светилище може да се свърже с изповядването на култа към Великата богиня-майка. В нея веднъж годишно слънчевият лъч прониква в олтара, олицетворявайки свещения й брак със Слънцето. Формата на пещерата, напомняща женски детероден орган е символизирала утробата на Богинята. Култът се свързва с т.нар. хиерогамия – свещения брак между Богинята Майка и нейния син Слънчевия Бог, който трябва да осигури кръговрата на сезоните и плодородието на страната и същевременно да поднови властта и управлението, да пропагандира вечната младост на царя и постоянното обновление на неговите качества и способности.
Освен това, светилището Тангардък кая е служило като обсерватория за определяне на продължителността на годината и нейното начало с достатъчна точност. Системното наблюдение на положенията на входните проекции на Слънцето по време на ежедневните кулминации позволява да се броят дните между зимното и лятното слънцестоене. Тази процедура би улеснила много създаването и използването на примитивен календар и измерването на времето с единици, по-големи от денонощие, свързано с икономическите, религиозни и битови изисквания на тракийското общество в тази епоха.


  • адрес
    Няма налична информация.
  • Информация за контакти
    Няма налична информация.

сроден

  1. язовир"Кърджали"
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person