Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Меникио планина

Рейтинг:
(0)

Един важен планински масив в община Драма е планината Меникио, която се намира в западния край на общината и предаствлява като цяло южното продължение на Фалакро.Най- високият връх е "Мавромата", който принадлежи към областта Серес с надморска височина 1.963м, а най- високият връх извън общината е "Тамнотопи" с надморска височина 1952 метра. Има значителни флора, като бук, кестен, бор(Abies borisii regis) черен бор, кедър, дъб, габър, върба, елша, лужишки, явор, ясен, дрян, дива роза, боровинки и т.н. и значителни фауна, включително бозайници дива свиня, елен, заек, вълк, язовец ,Martes foina, и др. Също така, птичият свят е изключително интересен, включва- орел змияр, скален орел, малък орел, лешояд, ветрушка, осояд, сокол скитник, ястреб, късопръст ястреб, бухал, глухар, сив кълвач, черен кълвач,червеногърба сврачка, алпийски бързолет, папуняк , елов певец, обикновената чинка, обикновен пчелояд и т.н. Планината се характеризира с неравният терен, с алпийски и субалпийски ливади с богата флора,с букови гори, гората с вековните кестенови дървета и богат птичи свят. Флората се състои от бук, кестен, ела, черен бор, кедър, дъб, габър, върба, елша, офика, явор, и т.н. Фауната включва бозайници ,както дива свиня, вълк, елен, заек, и т.н., но е богат и птичият свят на региона (орел змияр, скален орел, орел, лешояд, ветрушка, сокол скитник, бухал, глухар и др.)


  • адрес
    Няма налична информация.
  • Информация за контакти
    Няма налична информация.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person