Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Язовири Нестос

Рейтинг:
(0)

Река Нестос извира от Рила планина в централната част на България , навлиза в Гърция от територията на Драма и се влива в Тракийския залив. Била почитана като свещена река от траките и се споменава от много древни писатели като Херодот, Тукидид, Птолемей и т.н. Общата дължина е 234 км, от които 130 км са в гръцка територия следвайки посока югоизток. В гръцката територия навлиза от централната северна част на област Драма с надморска височина 400 м на речното корито и излиза от Паранести. В последствие образува граница между Ксанти и Кавала и се влива срещу о.Тасос, където образува делта на реката.Много притоци и потоци, събират водата на територията на района и я изливат в Нестос. В южната част само река Поликарпос има винаги вода. От западната част на Централни Родопи се вливат Деспатис,Музделис,Мегало рема, Дяволорема и Аркудорема. Тези реки, които събират водите от гръцка територия са причина да бъдат използвани водите на Нестос за целите енергия, напояване и развитие на туризма в района.Трите язовира са изградени по реда Теменус - Платановрисис - Тисаврос. И трите са ВЕЦ. Язовир Теменос ще бъде едновременно"склад", откъдето ще черпи вода язовир Тисаврос за напояване и Платонвриси също. Днес са изградени и работят двата, Тисаврос и Платановриси, и са създадени два съотвртни язовира. Склоновете на река Нестос и езерата са покрити предимно с дъбови гори, а крайречната растителност на езерата и потоците, се състи от повече водни растения. Освен дъбовете, видовия състав на крайбрежната растителност са: аншоа, воден габър, мъждрян, върба, липа, клен, елша, Agrambeli, дрян, леска, бръшлян, кедър, явор ,Palioyri, витилиго, Tsapournia, акация, диви рози , къпина, старейшина, офика и др. Тревистата растителност включва диви цветя на drydason, но и влажни, както маргаритка, див зюмбюл Saxifraga, пръстени, млечка, дива ягода, здравец, свещник, теменуга, пищялка, пелин, vrachypodio, живовляк, трева, Knotweed, ranougkoulo, pikroradiko и др. Фауната в крайбрежната зона включва видри, но и животните, които се местят в целия регион, като например: вълк, лисица, рис, сърна, таралежи, невестулки, дива свиня. Също така, в района на езерата се срещат земноводни, като саламандър, жаби и влечуги, както и тревни змии, змия, гущери, костенурки, и т.н. Рибната фауна на езерата е богата на количества и включва кефал (Leuciscus cefalus, Otthrias brandti), Briana (Barbus meridionalis, Б. Plebejus),(Chondrostoma varbarensis),а в потоците се среща пъстърва (Salmo trutta macrostigma, S. trutta fario ) .


  • адрес
    Няма налична информация.
  • Информация за контакти
    Няма налична информация.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person