Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Гора Фрактос

Рейтинг:
(1)

Намира се в североизточната част на страната, под най-високия връх в Централни Родопи, на 1.953 метра. През 1980 г. гората е обявена за природна Забележителностииии, поради голямата й екологична стойност, и също,защото е една от малкото европейски девствени гори. Характеризира се като девствена, защото еволюцията е спазила правилата на природата, и не е нарушена от човешката дейност. От 1980г. до днес е под абсолютна защита, тъй като не се допуска човешка дейност освен само за научни изследвания. Формата на партена гора се различава от останалите гори, защото в нея съществуват различни видове широколистни и иглолистни на всякаква възраст.Преобладаващи видове са ела, бор, бук, но се срещат също клен,бреза и др. Периферно на девствена гора има защитна зона, където са забранени пашата и ловът, но е разрешено дърводобива,както и горският отдих. Фауната,която се появява в Партена гора е много богата на видове и броеве. Районът е един от най-важните гръцки планински екосистеми, с появата на почти всички видове, които живеят в гръцките планини.Разплождат се над 100 вида птици, от които голям брой са защитени на гръцко и международно ниво. Голям е броят и на бозйници с присъствието на 32 вида, някои от които са доста редки за гръцката територия, както мечката и елена.( www.in.gr/agro/). Също така в района забелязване и площи,които са под национална защита и принадлежат към категорията Защитени паметници на природата: Местностите, които се изследват в района и са определени като национално природно богатство са: v/t Девствена гора в Централни Родопи с площ 550 хектара и принадлежи към горско стопанство Драма(Държавен вестник 121/D/80), 1.Изворите на река Ангити, 2.Девствена гора Фрактос, 3.Елатя гора, 4.Езерата на река Нестос(Места), 5.Водопадът в местността Дипотамо, 6.Пещерата Мара, 7.Язовир Левкогион, 8.Ски център Фалакро.


  • адрес
    Няма налична информация.
  • Информация за контакти
    Няма налична информация.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person