Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Защитени територии - убежища за животни

Рейтинг:
(0)

В община Сидиронеро, както и в цялата област, има богата природна среда, която се формира от планинския масив в областта, принадлежаща към планинската верига на Централни Родопи , както и наличието на защитени зони от мрежата Натура 2000 с важни екосистеми. Тези райони са следните: Родопи (Симида), с площ 6,708.90 хектара, район Елатя, Пирамис Кутра с площ 7,431.51 хектара.  Състои се от обширни високи гори в умерения климатичен пояс в северната част на областта с приблизителна площ 60000 хектара. Благодарение на географското си положение, биоклиматичните условия и биотичните фактори (животни и хора), горите от региона представляват най-големият горски комплекс в страната ни,но предлага и голямо производство на дървен материал.Характерно дърво за горите на Елатяс е видът смърч, който в страната ни образува гори и се разпространява само до южните части на Централни Родопи. Други видове, включени в състава на тези гори са смърч- yvridogenis, борова гора и бук. Също, гората на Елатяс е местообитание на голям брой космати(предимно дива свиня) и привлича ловци от цялата страна.Районът до войната (1945 г.) имаше рядка растителност поради интензивна паша (180 000 овце) от номадите каракачани.В последствие, след отстраняване на животните и поради идеалните почвени и климатични условия, започва залесяването на района , за да стигнем до днес в пълно покритие с висока горска растителност.В района се намира единственото горско селище Елатяс .В местността Ставрорема и местността "Кутра",всяка година се провежда "Събор на каракачаните".Местността Ставрорема е водосборен басейнна едноименната река. Басейнът в централната част е плосък с тревиста растителност, докато склоновете са покрити с високи дървета смърч и бял бор. Потокът, поради леките наклони, образува изразителни и отличителни меандри. Мястото има голяма естетическа стойност и привлича голям брой посетители за отмора в гората.


  • адрес
    Няма налична информация.
  • Информация за контакти
    Няма налична информация.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person