Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Защитени територии - убежища за животни - Община Просотсани Убежища за животни

Рейтинг:
(0)

Растителността, която синтезира висока планинска растителност се състои от бук, кестен, yvrydogeni ела, черен бор, кедър, дъб, габър, върба, елша, лужишки, явор, ясен, дрян, шипка, боровинки и т.н. Интересна е обаче и тревистата растителност поради рядкото й разпространение и големия на видовете брой: лилията martagos,арендси , планински чай (феритни), див карамфил, ирис, божур, кентавър, див зюмбюл, теменуга, мащерка, орхидеи и др видове орхидеи и много житни и бобови растения.Фауната включва бозайници, дива свиня, сърна, заек, вълк, язовец, белка т.н., докато птицитеса изключително интересни: орел змияр, скален орел, малък орел, лешояд, ветрушка, осояд, сокол скитник, ястреб, късопръст ястреб, бухал, дива пуйка, сив кълвач, черен кълвач, червеногръбна сврачка, планински бързолет, папуняк, елов певец, чинкови, обикновен пчелояд и др.


  • адрес
    Няма налична информация.
  • Информация за контакти
    Няма налична информация.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person