Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Защитени райони - убежища за животни - Община Паранести - Паметници на природата

Рейтинг:
(0)

Намира се в североизточната част на община Драма,под най-високия връх в Централни Родопи-1953м. Това, което характеризира района е съществуването на девствената гора, която е уникална за страната и се смята за най-важната по рода си в Европа. През 1979 се отбелязва за девствена с (площ 11 000 дка.) и веднага през 1980 г. е обявена като защитен паметник на природата, поради голямата географска, екологична и историческа стойност. От тогава до днес е под пълна защита, тъй като не се допуска човешка дейност освен само за научни изследвания. Тя е девствена, защото еволюцията е спазила правилата на природата, и не е нарушена от хората в продължение на най-малко 500 години. Разбира се думата дева не означава, че не е имало човешко присъствие и дейност, но тези досега леки човешки въздействия не са повлияли на характера на невъзмутимата горска екосистема.Формата на партена гора се различава от останалите гори, защото в нея съществуват различни видове широколистни и иглолистни на млада възраст и височини , както и на голяма възраст или сухи високи дървета. Видимостта е ниска заради гъстата растителност и е непроходима заради паднали дървета. В девствената гора има голяма възможност да се види диво животно, тъй като те са в големи групи и не се боят от нашето присъствие, защото те са свикнали с човешката намеса.Околовръсно на партена гора съществува широка защитна зона и заедно с нея се нарича Фрактос гора. В периферната зона гората си прилича с горите на Централни Родопи и е частично защитена, като забранява пашата и лова, а позволява дърводобива и горската отмора. Работен център в гората е горският обект Фрактос,който се намира на 8.5 км преди партена гора.Фауната,която се появява в Партена гора е много богата на видове и броеве. Районът е един от най-важните гръцки планински екосистеми, с появата на почти всички видове, които живеят в гръцките планини. Очевидно е, че животинският свят живее и се движи в цялата Фрактос гора. Широката гама от височини в гората - от 780 м гъстозаселени склоновете се стига до девствената гора на 1953 м, свързани с появата на дерета, скали и пасища (голяма надморска височина) създадат се необходимите условия за съществуването на многобройни видове. В комплекс Фрактос се оплождат повече от 100 вида птици, сред които голям брой са включени в Директива на ЕС за видове, изискващи специални мерки за защита. Успоредно с това, доста важни се явяват и бозайниците.В околностите на комплекса живеят най-малко 32 вида бозайници, между тях всички редки видове за Гърция и Европа. Площта на Партена гора е много важна за съществуването на по-голямата част от тези видове. От естетическа гледна точка Фрактос гора се отличава със своята характерна и уникална красота. Изразителните геоложки формации в централната част на терена заедно с много сипеи дават грапавост и необузданост в пространство, което излиза извън рамките на обичайните горски пейзажи."Ахладорема",заедно с потоците ,които пресичат Фрактос,образува шест зашеметяващи водопада и така добавя необходимият естетически елемент-водата. Релефът на района, обгърнат с пищна растителност и голямо разнообразие от вечнозелени и широколистни, иглолистни и широколистни предлага много нюанси в зелено, а есенните цветове са особено впечатляващи. Също така, наличието на диви овощни дървета и храсти, както и броя на диви цветя допълват пейзажа с пропорционална естетика. В Девствената гора, разбира се, пейзажът се характеризира с девствена растителност. Височината на дърветата, структурата на горите и гъстотата на растителността показват на посетителите един невероятен пейзаж. Като цяло гората Фрактос и от естетична гледна точка, е уникален паметник на природата, най-малко за Родопите. Съществуването на Девствена гора, комбинацията от биологични и геоложки формации, заедно с богатата растителност и фауна представляват пълен горски пейзаж, който се счита за един от най-красивите в страна ни.


  • адрес
    Няма налична информация.
  • Информация за контакти
    Няма налична информация.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person