Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Гора Елатяс или Кара Дере

Рейтинг:
(4)

Областта Драма е надарена с богати гори. В Централни Родопи се отличават горите Елатяс или Кара дере, в района Sidironero - Skaloti. Мястото се намира в централната и северната част на областта и се простира по протежение на гръцко-българската граница. Горите заемат 37% от общата площ на областта и гората Елатяс е най-големият горски комплекс в страната. Редкият червен смърч расте само тук при надморска височина 1200 метра. По-ниско се срещат влакнест и широколосен дъб, докато по-високо е зоната на бука, черния бор и елата. Горското селище е една база, от която могат да се осъществяват екскурзии до Stravorema и до съседната красиват гора, където в една прекрасна среда бълбукат ледени води, които позволяват на всеки да се наслаждава на прекрасното усещане на пряка връзка с природата. (Нестос - МЕСТА 001).Гората Елатяс, се намира в централната и северната част на областта и се простира по протежение на гръцко-българската граница. Характеризира се с горско покритие на 90%, както и наличието на с. Elatia. В местността Кутрас и на разтояние 72 километра от гр.Драма съществува уникална по красота смърчова гора и в околностите на Елатя в местността Магула брезова гора. Други дървесни видове, които се срещат тук са бук, бял бор, габър, мъждрян и др, но също има множество тревисти растения и гъби. Като цяло, флората на Елатяс е богата на видове (повече от 700), с много редки за гръцката територия. Животинският свят също е богат на видове както кафявата мечка, дива свиня, лосове, елени, вълци и много видове птици, например орли и соколи.


Горско стопанство Драма
 • адрес
  Няма налична информация.
 • Информация за контакти
  +302521057827
  Fax:+302521057705
 • 05_11_BG
 • 05_11_EN
 • 05_11_GR
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person