Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Нестос(Места)

Рейтинг:
(0)

Река Нестос(Места) е една от най-важните реки на Гърция, с голямо икономическо и екологично значение. Извира от планина Рила (2,716 метра)., в южна България, между Стара планина и Родопите. Общата дължина е 234км, от които 140км са на гръцка територия. Влиза в Гърция от северо-централната част на област Драма между планините Западни Родопи , Фалакро и Лекани. Представлява естествена граница между географските райони Македония и Тракия и се влива срещу о.Тасос, където се образува и делтата на реката. Много са притоците и потоците, които събират водата в почвата на областта и се изливат в Нестос. В Западните Родопи и на запад се изливат Деспати,Музделис,Мегало рема,Дяволорема и Аркудорема. Водният обем се използва за напояване, за производство на енергия (язовири Теменус,Платановрисис,Тисавру) и за развитието на туризма в района. Склоновете на река Нестос и езерата са покрити предимно с дъбови гори, а крайречната растителност на езерата и потоците, се състи от повече водни растения. Освен дъбовете, видовия състав на крайбрежната растителност са: аншоа, воден габър, мъждрян, върба, липа, клен, елша, обикновен повет, дрян, леска, бръшлян, кедър, явор Palioyri, витилиго, prunus spinosa, акация, дива роза , къпина, старейшина, офика и др. Тревистата растителност включва диви цветя на drydason, но и влажни, както маргаритка, див зюмбюл Saxifraga, пръстени, млечка, дива ягода, здравец, свещник, теменуга, пищялка, пелин, vrachypodio, живовляк, трева, Knotweed, ranougkoulo, pikroradiko и др. Фауната в крайбрежната зона включва видри, но и животните, които се местят в целия регион, като например: вълк, лисица, рис, сърна, таралежи, невестулки, дива свиня.Също така, в района на езерата се срещат земноводни, като саламандър, жаби и влечуги, както и тревни змии, змия, гущери, костенурки, и т.н. Рибната фауна на езерата е богата на количества и включва кефал (Leuciscus cefalus, Otthrias brandti), (Barbus meridionalis, B. Plebejus),(Chondrostoma varbarensis),а в потоците се среща пъстърва (Salmo trutta macrostigma, S. trutta fario ) (www.agrotravel.gr). Долината на река Нестос е заключена между планините Рила, Пирин и Родопите. Това нейно разположение дава на местността голяма красота, тъй като съчетава най-величествените планини с плодородната долина, през която тече една от най-красивите реки на Балканите Нестос. Районът е едно райско място за туристите колкото за през лятото, туй като естествената хубост,както и Забележителностииииите като цяло изпъкват в целия си блясък,толкова и за през зимата, когато им се дава възможност да се наслаждават на ски спорта на писти с международни стандарти, където доста често се организират състезания с участието на спортисти от цял свят. Една добре организирана система, която е част от една добре обмислена туристическата инфраструктура, но и с приветливото обслужване, винаги с усмивка, позволява на всеки да се наслаждава на природата, Забележителностииииите, прекрасния климат и заснежените високи планини. (Нестос - Места 001).


  • адрес
    Няма налична информация.
  • Информация за контакти
    Няма налична информация.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person