Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Флора

Рейтинг:
(0)

В община Драма доминиращ елемент в характера на района е природната среда с уникални местообитания и зашеметяващи горски пейзажи, които са критерии за всяка дейност в областта. Това се подкрепя, защото включва почти всички растителни зони, които могат да се срещнат в Гърция, но и защото флора на региона е много богат на растителни видове (над 1000), включително и единствени за Гърция видове. Разнообразието на растителността се дължи на местоположението и геоморфологията, на климата и почвата, но също така и на геоисторията на местността. Растителността на страната може да се опише по следния начин:Започвайки от град Драма и изкачвайки се нагоре срещаме prinones или гориста местност със зеленика , която достига до надморска височина около 400 метра. Други видове,които съществуват в тези гори са аншоа, Palioyri, дрян, бряст, къпина и др.По-високо (до 800 м надморска височина), както и хълмисти и планински райони, срещаме широколистни дъбове, където в междинните и влажни места има гори с кестени и липа. В тях се появяват спорадично или в групи и видовете елша, леска, орех, Ostrya, мъждрян, хвойна (кедър) и т.н.При по-високи надморски височини, се срещат гори от бук и средиземноморски иглолистни, достигащи до 1800 метра .В тази зона, освен гори от бук, има и гори от черен бор. Други видове, които съществуват са: ела, хвойна, трепереща топола, бреза, върба, къпина, адриан, лужишки, клен, боровинки и т.н.Успоредно на буковите гори и на височини от 1000 -1950 метра има гори със студенолюбиви иглолистни дървета, с голямо историческо значение, тъй като се състоят от видове, напълно изчезнали от региона.В тези гори доминират иглолистни дървета, смърч и бял бор, а има и видове букови гори.


  • адрес
    Няма налична информация.
  • Информация за контакти
    Няма налична информация.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person