Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Фауна

Рейтинг:
(0)

Фауната на Драма е особено надарена с видове и популации. Северната част, която се простира в една от най-значителните гръцки планински екосистеми, тази на Централни Родопи, се срещат, ако не всички, то със сигурност повечето от видовете диви животни на гръцките планини.Широката гама от височини, където от 100 метра се стига до 2000 метра при върховете на Фалакро,Меникио,Орвило и Централни Родопи, както и наличието на дерета, скали и ливади, в съчетание с разнообразна растителност, създават необходимите условия за съвместното съществуване на множество видове животинския свят. В окръга се срещат повече от 150 вида птици, 32 вида бозайници, повечето от които са рядкост в Гърция и Европа. Много от видовете диви животни, както и техните местообитания са защитени с Директива на ЕС 92/43.Елен (Cervus ELAPHUS): Естествените популации на елени, които съществуват в нашата страна, за съжаление, са почти изчезнали. Единственият брой, който все още е оцелял, е този в Централни Родопи.Сърна (Capreolus CAPREOLUS): Сърната, за разлика от елена, съществува в различни части на окръга.Тя предпочита залесени райони с много пролуки.Дива коза (Rupicarpa Rupicarpa): В Девствена гора и гората Фрактос обикновено се появява една от най-важните популации на вида в страната ни. Също така в планината Пиндос и планината Олимп.Мечка (Ursus ARCTOS): В Гърция са намерени само в Пиндос и Родопи. Три малки популации, все още съществуват в рамките на Европейския съюз (Испания, Италия). Ражда обикновено 1-2 малки и само след навършване на четвъртата година от възрастта си. Пътуват на дълги разстояния, за да се хранят. Един всеяден вид.Скален орел (Aquila chrysaetos):Един от най-характерните орли в Гърция. Гнезди по стръмни скалисти места. Не мигрират и се хранят предимно със зайци, яребици и костенурки. Популациите са намалени, затова е защитен от закона.


  • адрес
    Няма налична информация.
  • Информация за контакти
    Няма налична информация.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person