Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Планински регион Родипи

Рейтинг:
(0)

Морфологията на Π.Ε. Родопи се класифицира в три зони. Първата заема южната част, която е равна с почти нулев наклон. Втората се простира на север и успоредна на първата и заема центъра на ПЕ до пътеките на Родопа планина. Третата зона се намира на север от 2 -та зона и заема планинската част. Силен релеф има и в югоизточната част на областта, където се намира планината Исмарос. Най-високите върхове са Папикио (1460 м), паратиритис (986 м), Мегало Ливади (1267 м) и Исмарос (678 м).Планинският масив Родопи има своите особености. Северозападният масив т.е. високите части на общ. Йасму се характеризира с високи гористи и красиви планини. Пресича се от притока Компсато.. На това място ще се изгради язовирната стена Компсато, чието разпъната корито е приблизително 8 кв. км, т.е. 2/3 от езерото Пластирас. Регионът е почти необитаем и селата са изоставени от гражданската война. В старите села има животновъдни съоръжения, които са ангажирани само през летните месеци. В района освен местните гори, особено Папикио, която е широколистна-вечнозелена, има и обширни борови насаждения предимно в ниските части, но също така и по високите места. От планинския масив Папикио и планините Йасму се вижда както езерото Вистонида, така и равнината на Комотини.Картината е малко по-различна в североизточните Родопи. Тук планините са по-широки и по-ниски. В района има доста населени села, някои от които са с голям бройжители, независимо че през последните 20 години се забелязва спад. Малки плата позволяват отглеждането на зърнени култури, картофи, но най-вече тютюн. Селата на Органи са събрани с изключение на Калива, докато селата Кехру са разпръснати и гъсто застроени, главно за да използват по-големи площи за техните стада.Напълно различна картина представя планинския масив Исмарос на югоизток. В планината няма села, но в подножието се намират Стрими и Диони, Аскетес,Петрота и Марония. Особено геоложки интерес са монолитите от метаморфозен гнайс.


  • адрес
    Няма налична информация.
  • Информация за контакти
    Няма налична информация.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person