Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Зони Natura

Рейтинг:
(0)

В окръг Ксанти съществуват следните зони Натура: планината Хайту-Кула и околните върхове с площ от 3488 хектара, протокът Нестос (Места)с площ 8,752 хектара и естетичната гора на река Нестос с площ 2335 хектара. Река Нестос продължава да е гордостта на североизточна Гърция, поради екологичнатата стойност на рядката и красива природна среда. Горската и водната екосистема на реката са от международно значение, национален парк е, защитена от международната Рамсарска конвенция и е част от мрежата Натура 2000 . «Протокът на Места» т.е. 17-те км, които преминава реката от Ставруполи до Токсотес са характеризирани с П.Д.от 1977 година като Естетична гора обхваната от конкретни изисквания за защита


  • адрес
    Няма налична информация.
  • Информация за контакти
    Няма налична информация.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person