Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

защитените територии Натура

Рейтинг:
(1)

Мрежата Натура е европейска мрежа от защитени природни зони за флората, фауната, птици и местообитания. Всеки защитен наш район има свия отличителна растителност, климат и геология. Целта на мрежата е да осигури дългосрочно оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания.Планината Пангео заедно с естествената си красота, големите скали, величествените алпийски пейзажи, зелените отвесни скали и потоци, които извират от тях е известена със своето разнообразие на флора и фауна.Формира се уникална и ценна екосистема,така че посетителят, който би искал да посети Пангео заради различните климатични условия, които се образуват на различни височини можат да види различни растителни зони според надморската височина и климатичните условия във всеки регион, с характерни видове растения и животни за всяка зона.Дърветата, които срещаме в Пангео са бук, воден гъбар, черен воден гъбар, топола, лешник, дрян,кедър, тис,липа, имел, череша, кестен, круша, слива, ябълка и орех.Цъфтят и много билки както чаят на Пангео (Sideritis L.), острица (жълт кантарион) и дива ягода. Колкото до панидата се срещат голям брой диви животни и птици. Всичко това, посетителят може да види движейки се по многобройните пътеки, също така има възможност за спортуване и забавление чрез дейности като, катерене, планинско колоездене.


  • адрес
    Няма налична информация.
  • Информация за контакти
    Няма налична информация.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person