Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Делта Нестос

Рейтинг:
(1)

Делтата на река Нестос (Места) заема една голяма площ в южната част на Област Кавала и Ксанти. Отломките, които депозира Нестос в естуарите и океанските течения , които преобладават в региона, образуват малките лагуни Васорас, Ератину, Агиасмос, Кокалас, Керамотис и Монастираки - всички в западната част на делтата с обща площ 16 000 декара (Обл.Кавала). Източната част на делтата (Обл.Ксанти) доминират обширни области от пясъчните дюни и периодичните влажни зони. Нестос 4х4. Богатството на дивата природа е голямо, въпреки че през 1953 година бе изсечена делтата на реката единствената в Европа крайречна гора, известното Мегало дасос(голяма гора) Котза Орман. Бозайници диви свине, вълци, чакали, видри, язовци, лисици, невестулки и порове. Особено богат, все още остава на крилатия свят.В делтата на река Места за записани 254 вида птици.Между тях редки и застрашени видове в световен мащаб, като пеликан (Pelecanus Крисп), белооката потапница (Aythya nyroga), червеногушата (Branta ruficollis), креслив орел (Aguila Клара), царски орел (Aguila heliaga) и ветрушка (Falco naumanni) . Районът е уникална област на изследвания, наблюдение и информация относно действието на естествените водни екосистеми, структури и принципи, регламентиращи функционирането му. Проекти като създаването и функционирането на информационни центрове за крайречната гора на Места, създаването на походни пътеки , възстановяване на местната растителност, оттичане(преливане) на някои част, с изключение на речното корито, както и постоянна защита на екосистемата, са само началото на едно усилие за проучване, за опазване и възстановяване на изключителна природна водната екосистема.


  • адрес
    Няма налична информация.
  • Информация за контакти
    Няма налична информация.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person