Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Река Еврос (Марица)

Рейтинг:
(6)

Реката Еврос (Марица), естествената граница между Гърция , България и Турция, има обща дължина 530 км, от които 230 км са в Гърция. Втората по големина река на Балканите след Дунав, река Еврос извира от Рила планина в в България и се влива в Егейско море, вървейки по своя път през равнината на едноименната област. Река Еврос се характеризира със забележителна рибана фауна и крайречни храсталаци от голямо екологично значение, а близостта на водната система на реката с планинския масив Родопите създаде голямо разнообразие от биотопи с с богата флора и фауна. Навигацията на малки плавателни съдове е възможно до височината на Одрин. Притоци на Еврос в Гърция са река Арда, която пресича района Тригону в северната част на областта, реката Еритропотамос (Луда река) минаваща през хълмист и равнинен район Метаксадес - Палуриу и пресича град Дидимотихо, както също и Дяволорема, реката Камилопотамос и Мегало Рема (голямата река). Реката се характеризира с големи обеми от вода и наноси, които транспортира към устието. Местообитанията на района са много интересни, както и флората със записани 350 растителни видове. Четирите лагуни и солените степи, намиращи се в делтата на река Еврос са местообитания с европейски приоритет. Районът се характеризира с присъствието на шест важни растителни вида. Сред тях водният кестен (Trapa natans) е включен в списъците на Международния съюз за опазване на природата (International Union for Conservation of Nature) и Червеният списък на световнозастрашените видове животни и растения (European Red List Data of Globally Threatened Animals and Plants, един вид (Iris spuria ssp. ochroleuca) е защитен от Президентски указ 67 (Държавен вестник 23/A/1981), трите вида (Cenchrus incertus, Heliotropium curassavicum, Leymus racemosus ssp. sabulosus), са рядкост в Гърция и региона на Северна Гърция е крайната граница за тяхното разпространение и един вид (морската лилия - Pancratium maritimum) е застрашен от човешката дейност по крайбрежието.


  • адрес
    Няма налична информация.
  • Информация за контакти
    Няма налична информация.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person