Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Храм "Св.Теодор"

Рейтинг:
(0)

В гробището на селището e оцелял древен храм от следвизантихската епоха на митрополия Драма "Свети Теодорос".Храмът е от 1815 година, както научаваме от учредителният надпис и вече се използва само като гробищен.Става въпрос за трикорабна дървена базилика с издадено таванско женско помещение и веранда.Има два входа. Първият се намира в южната страна на храма и в миналото се е използвал като главен, но вече не се използва. На трегера се намира каменният учредителният надпис , в който се споменава << «ΑΡΧΙΕΡ/ΑΤΕΒΟΝ(ΤΟΣ) /ΑΓΙΩ ΔΡ/ΑΜΑΣ Κ(Υ)ΡΙ(Ω)/ ΠΑΡΘΕ/ΝΙΩ…1815 ΜΑΡΤΙΟΥ 15/ (Ε)Π(Ι) ΠΑΝΑΝ(Α)Γ(ΙΩΤΗ)». Вторият вход, който вече се използва като главен, се намира в западната страна. В миналото е водел до таванското женско помещение, а днес се използва като вестибюл. Техниката е баластра зидария (местни камъни и пръст с вода) и дебелината на стените е 75 см, с изключение на източната стена, където дебелината е 97 см, за да поддържа арката над олтара. Единственият истински прозорец наджамиита е разположен в южната част на притвора. Подът в корабната част на храма е постлан с големи плочи в централните крила и по-малки в страничните крила, докато не постлани са останали,онези места, на които са поставени четиридесет и два стасидиа(пейки), с ширина 47 см всеки един, от които не е запазен нито един на мястото си. Дървеният иконостас на олтара е с размери 2.90 х 9.25 метра и е разделен на три хоризонтални зони. Първата зона (1,02м) се състои от вертикални плоскости, втората основна зона е разделена на тринадесет рамки и в нея са запазени десет големи икони, и в третата зона (50см)са малки икони. Иконата на Св. Теодор не се е намирала в рамките на почитаните светци, а в южната част на олтара. Промяната на позицията на някои от иконите, се дължи на едно прехвъряне (пренасяне), което станало в миналото в един нов храм, който де изграден в центъра на селото в средата на 19 век в чест на Св. Георги Победоносец. След завършването на новатаджамии, иконите били върнати,но с разменени места при поставянето им.От тогаваджамиита е посветена изцяло на Св. Теодор.Вътре в олтара се намира осмоъгълната св.Трапеза, която има цилиндрична мраморна основа,а също така и два сводести прозореца. Въпреки, че не е имал таван и стенописи,бе запазен дървеният иконостас,двата полилея, разделението за женското помещение,мястото за молитва и трона.


Организатор: Св. Митрополия Драма. Тел: +30 25210 32362


  • адрес
    Няма налична информация.
  • Информация за контакти
    Няма налична информация.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person