Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Просотсани - Гранитис - Охиро - Като Неврокопи - Дасото - Перитори - Пагонери - Лимни Несту (езеро на Нестос) - Драма

От Просотсани, тръгвате към планинския район на Като Не-врокопи, със суровата си зима (до -20 ° C). След кръстовище-то за Волакаc и Ски центъра ще посетите живописния Грани-тис, на 31км от Драма, построен в едноименната си рекичкасред буйна растителност. В старинното селище ще видитекъщи с традиционна архитектура и Църквата Таксиархec(1873г.) с дървени изделия от 19ти век. “Улиците” са покритис материал от старите гранитo-каменни кариери. През пъте-ки с буйна растителност пристигате в параклиса на Панагия(Богородица), където в средата на август се срещат местнитежители и имигрантите от региона. Гранитис има къща за гос-ти и традиционни таверни. През зимата можете да си купитепланински чай, мед и орехи.Продължете към област Неврокопи. Вашата първа спирка еОхиро, на 40км от Драма, с църквата Св. Георги (1882г.). Ра-йонът е известен благодарение на укрепителната линия отВтората Световна Война и героичната съпротива на няколкогръцки войници срещу германските войски през април 1941г.На хълма близо до общността Охиро, е разположена непрев-земаемата крепост Лисе, със своите преплетени подземенигалерии и картечници, както и един малък музей. Посетите-лят има възможност чрез предварително насрочени груповипосещения в Музея / Парка Лисе да участва в симулация набитката при Охиро в играта «следвайте лисицата».В Като Неврокопи (на 42км от Драма) на надморска височинаот 560м, посетете църквата Св Димитриос (1866г.), с впечатля-ваща камбанария, стенописи и икони от иконостаса (1870г.).Пленително е изображението на Св. Димитрий със златнибродирани одежди. От Неврокопи можете да продължите насеверо-запад към Дасото и героичното Перитори, или “Маке-донското Сули”, както и на северо-изток към традиционнотоселище Пагонери и езерото на река Нестос.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person