Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Тракийско скално светилище, крепост и некропол от скални гробове - с. Ковил

Рейтинг:
(0)

Скалното светилище се намира в м. Ак кая (Бялата скала), върху билото на открояващ се бял скален венец от вулкански туфи, на 1,8 км югозападно от кметството, паметник от местно значение.
От запад личат следи от зид без спойка, преграждал достъпната страна. На билото в скалите са изсечени множество съоръжения с култово предназначение, жертвеници, улеи, има голяма, добре запазена шарапана, ниши и пр. Откритият по билото керамичен материал се определя от късната бронзова и ранножелязната епоха. По скалите на близката околност могат да се видят ножество неголеми сводообразни пещери – навеси, някой от които дооформяни от човека.
Некропол от скални гробове се разполага в един ред в скалния венец, обграждащ от изток скалното светилище на вр. Ак кая. Скалните гробове се различават от скалните гробници по опростената гробна камера, която е с трапецовизен или правоъгълен план, затваряна отгоре с каменна плоча. Некрополът при с. Ковил е от седем скални гроба с приблизителна ориентация С-Ю. Гробните камери са с форма на пресечена пирамида с правоъгълна основа. Отворът им отгоре е правоъгълен или овален, ограден с бордюр, осигуряващ както добро уплътнение със затварящата хоризонтална плоча-капак, така и оттичането на дъждовните води. Размерите на гробовете са 1,73х00,93 м и височина 0,69 м. Гробовете са ограбени още в древността.
Установено е, че некрополът съставлява част от комплекс заедно със скалното светилище Ак кая. Откритите на повърхността на терена археологически находки: фрагменти от керамични съдове и антропоморфен мъжки идол датират некропола във II перод на ранната желязна епоха и към късната желязна епоха.
Върху гробните съоръжения днес минава пътека свързваща, две от махалите на селото.
На 1,3 км северозападно от кметството на с. Ковил в м. Асар се намира праисторическо, тракийско и антично селище паметник от местно значение. Местността Асар заема най-западната част на хребет с равно било. Издадена напред като нос, оградена от всички страни с отвесни скалисти склонове, тя е достъпна само от изток. На площ от около 8 дка се открива голямо количество строителна и битова керамика. В западната част на местността е разкрит значителен културен пласт. Според откритите керамични фрагменти най-ранното обитание тук датира от халколита (кр.на V – нач.на IV хил.пр.Хр.). Откритият керамичен материал и една бронзова монета дават основание да се счита, че на това място е имало живот както през І хил.пр.н.е. така и в първите векове на нашата ера.


  • адрес
    Няма налична информация.
  • Информация за контакти
    Няма налична информация.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person