Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Защитени територии -убежища за животни Община Драма - територии Natura 2000: Върхове планина Фалакро

Рейтинг:
(0)

Специалният геоложки субстрат, в съчетание с климатичните, почвени и топографски условия, създали значително разнообразие за живот, със специален ботанически интерес. Така Фалакро събира много редки за Гърция, тревисти растения, образуващи ценни екосистеми на върховете, поляните и скалистите възвишения на планината. Животинският свят също е пропорционален към ботаническия интерес. Освен общите бозайници и птици в по-широкия регион, се срещат редки безгръбначни,които характеризират стойността на фауната. Значението на флората и фауната на Фалакро наложиха включването и защитата в системата"Природа 2000", с името "Mount Falakro Peaks." Един планински район, който се пресича от дълбоки долини с обширни високопланински ливади, храстови площи и малка горска площ. Отдел важен птичи районWildlife Refuge представлява приют за див свят(Кориловос-Калифитос/Драма,24 800 хектара). Отдел важен птичи район представлява приют за див свят Wildlife Refuge (Ксиропотамос/Ксиропотамос-Петруша, 23100 хектара). Важна област за разплод на грабливи птици, горски видове и видове, характерни за отворени пасища.


  • адрес
    Няма налична информация.
  • Информация за контакти
    Няма налична информация.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person