Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Проток Нестос

Рейтинг:
(0)

Река Нестос (Места)продължава да е гордостта на североизточна Гърция за екологичната стойност на рядка и красива природна среда. Горско-водната екосистема на реката е от международно значение, национален парк,защитена от международната Рамсарска конвенция и е част от мрежата Натура 2000. 140км от реката тече в гръцка територия и е от голямо значение за живота в района. «Протокът на Места», т.е. 17км, които преминава реката от Ставропол до Токсотес са характеризирани с ПД от 1977 година като Естетическа гора, която обхваща конкретни изисквания за защита. Протокът Нестос е място на несравнима природна красота и убежище на значителен брой фауна на страната, сред тях няколко редки видове. Стръмните, скалисти и същевременно обрасли в зеленина склонове на протока,предизвикват у посетителя величие и страхопочитание. Който иска да се наслади на великолепието на природата може да го направи или пресичайки протока през реката с кану или вървейки пеш по пътеката от Галани, една от най-красивите туристически пътеки, с които разполага Гърция. Места за горски отдих, настаняване, освежаване и добра храна в селата на района, допълват удоволствието на посетителя с топлината и гостоприемството на жителите. Великолепието на природата на протока достига 23 000 дка., с около 500 видове флора и 213 вида фауна значителен брой бозайници, земноводни и влечуги, доста от които са застрашени от изчезване.


  • адрес
    Няма налична информация.
  • Информация за контакти
    Няма налична информация.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person