Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Руините на древния град Топирос

Рейтинг:
(0)

Доближавайки се до моста на река Нестос (Места), между селата Токсотес и Парадисос, на 14 км западно от Ксанти са запазени руините на древния град Топирос. Малко селище от класически и елинистически времена се намира на едно възвишение северозападно от селото Неа Амисос. Непосредствено до река Нестос, южно и югозападно от селото Токсотес бяха идентифицирани тракийски мощи от тракийско селище на ранно желязната епоха и историческите времена. Източно и в непосредствена близост до село Мелиса (пчела), бе идентифицирано неолитно селище на петото хилядолетие пр. Хр. През втори век сл.Хр. град Топирос има свои монети (доказателство автономия и богатство). С разделянето на Римската империя на Източна и Западна, районът на Ксанти с седалище винаги град Топирос, принадлежи към Източната империя, на която всъщност е най-западната граница. През 549 година сл.Хр. по времето на император Юстиниан градът се завладява от Склавини варвари, които напълно го разрушили. За две години (551 г.) Юстиниан възстановява и обгражда града с по-силни стени (тези, които се намират срещу казармата в Токсотес). Историческо присъствие градът показва до 812 година сл.Хр., когато е разрушен от българския цар Крум. Не посещаем археологически обект.


Служба: 31-и отдел Праисторически и класически антики. Тел: + 30 2541051003


  • адрес
    Няма налична информация.
  • Информация за контакти
    Няма налична информация.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person